Det er et utrolig spennende kvartal, rådhuskvartalet, med gamle tinghus og det gamle kretsfengselet fra 1860-årene som er foreslått fredet, og den pittoreske brannstasjonen fra 1888, et kjent og kjært landemerke i Bergen. Og så den flotte Hagerupsgården, eller Stiftsgården, som er fra 1705 og er fredet. Gamle rådhus er også en del av dette historiske miljøet som ellers er omringet av moderne bygg, og hvor Gulating snart reiser sitt nybygg i sørvest.

Bergen bystyre har vedtatt at Bergen Vitensenter skal få benytte det gamle fengslet.

Et fremtidsrettet vedtak som vil gi liv og utvikling til et bygg som har stått uten vedlikehold i 20 år og uten innhold de siste 12 årene.

Det var forsknings— og undervisningsmiljøene som anbefalte Næringsstyret i Bergen kommune å vurdere etablering av et vitensenter i 1998. Begrunnelsen var at næringsliv og skoleverk på Vestlandet hadde behov for ungdom som utdannet seg innenfor realfag og teknologi i fremtiden, og tilveksten var altfor liten. I utlandet hadde vitensentre, siden det første ble etablert i USA i 1969, vist at denne pedagogiske metoden ga gode resultater i motivering for disse fagene. Næringsstyret i Bergen ga tilskudd til et forprosjekt og et videreføringsprosjekt for etablering av stiftelsen Bergen Vitensenter, og Bergen bystyre bevilget midler til å ta igjen forsømt vedlikehold av bygningen.

Vitensenteret har knyttet til seg et meget stort nettverk av hjelpere. Det er fagfolk innenfor realfag og teknologi og det er kontakter i næringsliv og skoleverk.

På den måten kan etableringen skje faglig forsvarlig og med meget begrensete kostnader for Bergen kommune, til tross for at tilbudet i stor grad er beregnet for elever i grunnskolen og videregående skole i Bergen og Hordaland. Det er store forventninger til vitensenteret, og slik skal det være. Vi regner med å få statlig støtte i 2003, men store deler av inntektene vil publikum bidra med. Bergen Vitensenter har nå også startet oppbyggingen av sin hjemmeside, og her vil alle kunne følge med i den videre utviklingen, og i laboratoriet på vår hjemmeside presenterer vi forsøk alle kan ta del i.

Bergen Brannhistoriske Stiftelse har gjort en fantastisk jobb med å ta vare på historiske gjenstander innenfor brannvesenets historie. Det er lagt ned et stort arbeid gjennom svært mange år, og den entusiasme som her er vist kan man ikke vurdere høyt nok.

Byen er Bergen, og laget er Brann, heter det i en kjent sang. Byen er Bergen og her er det brann, kunne man også si og ha historisk belegg for det. Det er brannene som har ført til den byutvikling vi har hatt i sentrum de sist hundre år, da mye av vårt historiske sentrum forsvant i bybrannen i 1916. Byens brannstasjon, med de samlinger som foreligger, bør kunne danne grunnlaget for et nasjonalt brannmuseum, og dette må våre kulturpolitikere gripe fatt i. Et samarbeid mellom Bergen Vitensenter og Brannmuseet er helt naturlig, og meget ønskelig både sett fra et driftsmessig og et faglig synspunkt. Mye av den tekniske arven fra brannvesenet kan gjøres interaktiv og derved innordnes vitensenterets pedagogiske formidlingsidé, nemlig «å lære ved å gjøre». Kombinasjonen vitensenter og brannmuseum vil gi liv til de gamle bygningene og et tilbud til 100-150.000 besøkende hvert år. Her vil skoleklasser, barnehager, familier, ungdom og turister finne spennende utstillinger, modeller, eksperimenter, og forskershow, men mest av alt vil de finne aktiviteter de selv kan delta i.

Bergen Reiselivslag burde etablere seg i Hagerupsgården, og derfra gi informasjon til turister fra inn- og utland om Bergens kulturattraksjoner og opplevelsesmuligheter. Mer sentralt og iøynefallende plassert kan vel ikke et turistkontor være.

Hele kvartalet bør derfor reguleres til opplevelse innenfor forskning og utvikling, utdanning og kultur. Byens og fylkets politikere bør kjenne sin besøkelsestid - det er nå muligheten er der, grip den!

Av Eva Grimstad, adm.dir. Bergen Vitensenter