Et forslag som både velforeningen i området, naturvernere og bydelsstyrene i Fyllingsdalen og Laksevåg er imot. Vi i Unge Høyre har lenge ment at idrettsanlegget heller bør bygges et annet sted i Fyllingsdalen.

Krohnegård-alternativet vil både bidra til å ødelegge et av byens vakreste naturområder og vil skape økte trafikkproblemer i området. Dessuten vil klubbens barne— og ungdomsspillere få en mye lengre vei til treningene enn dersom banen heller blir bygd i f.eks. Lynghaugparken. Vi er derfor svære skuffet over at flertallet i Høyres bystyregruppe nå støtter Krohnegård- alternativet og er villig til å bruke 300.000 kroner til å utrede det. Likevel håper vi at de øvrige partiene fremdeles står fast på komitéinnstillingen som heller vil utrede andre alternativer der Løv Ham kan bygge idrettsanlegget. Bydelen er tross alt stor nok for både turgåere og fotballspillere.

AUDUN SOMMERLI TIME, 1. VISEFORMANN BERGENS UNGE HØYRE