Av Pål Hafstad Thorsen

bystyremedlem (Ap)

komité for oppvekst, idrett og ungdomskultur

Prislappen på rehabilitering av Fridalen skole har på merkverdig vis steget fra et i utgangspunktet prisoverslag på 47 millioner kroner til et bestillingsverk fra byrådet på 99 millioner kroner. Ergo blir dette for dyrt for byrådet og dermed blir Fridalen skole et offer. Et slaktoffer.

Det er riktig at alle bergensere må ta del i, og ta et tak for å få Bergen kommune på rett kjøl. Men når byrådsleder Monica Mæland presenterer både budsjett og innstrammingsplan, og utroper barn og ungdom som «vinnere», da har både byrådsleder og hele byrådet skutt seg ut av Rådhuset, og langt, langt vekk fra Bergen. Det er et faktum at barn og ungdom og dets familier er budsjettets store tapere. Og det er et faktum at Fridalen skole må dele «tapermedaljen» med dem.

Det er direkte ulogisk og lite klokt av byrådet å legge ned Fridalen skole. 450 elever vil bli splittet og spredt rundt omkring i Bergen, til skoler som ikke engang tilfredsstiller læreplanens krav til undervisningsareal. Barn vil daglig måtte bli sendt til skolen langs byens aller mest trafikkerte veier, med og uten sikring. Skolen som en viktig arena gjennom en årrekke for utfoldelse i nærmiljøet, for idrett og for kultur, vil forsvinne. Og ikke minst så vil den trygge skolehverdagen med viktig utdanning og opplæring bli fratatt barna ved Fridalen skole.

Det er direkte historieløst å legge ned Fridalen skole. Det er kortsiktig tenkning og hysterisk planlegging av byrådet. Og det er direkte uansvarlig. Min stemme i komité og bystyre vil gå for bevaring og rehabilitering av Fridalen skole. Barn skal være sikre på at politikerne i Bergen ønsker å gi dem en trygg hverdag og en god oppvekst.