I denne saken skal bystyret ta stilling til om man skal tillate boligbygging på Knatten, på Starefossen, slik at et stort område på nedsiden av Kamveien blir bebygd. Kamveien er en av de viktige ferdselsårene mot Byfjellene. Derfor går Arbeiderpartiet imot boligbygging her.

Bergens befolkning har kort vei til Byfjellene med muligheter for friluftsliv og naturopplevelser, og for Arbeiderpartiet er det viktig at Byfjellene fortsatt skal være tilgjengelige for alle. For å sikre bergenserne de mulighetene Byfjellene gir, må vi bevare byggegrensen mot Byfjellene som den er.

Arbeiderpartiet vil sikre byggegrensen mot Byfjellene for å sikre byen rekreasjonsområder og grønne lunger. Vi vil prioritere å gi alle tilgang til naturperler som Knatten fremfor å la enkelte bygge boliger der.

Tillater man boliger på Knatten vil det bli bebyggelse opp i Fløyfjells-vegetasjonen. Dette vil endre Kamveiens karakter.

I enkeltsaker kan det virke greit å gjøre unntak, ved å tillate utbygging over dagens byfjellsgrense. Men problemene kommer når summen av alle de «greie» enkeltsakene gjør at Byfjellene krymper.

Tillater man bygging over byfjellsgrensen ett sted, vil det skapes forventninger om at man skal tillate utbygginger også andre steder oppover mot Byfjellene.

Arbeiderpartiet ønsker å bevare dagens byfjellsgrense slik at Byfjellene kan sikres som flotte naturområder for bergenserne. Knattenområdet er et slikt viktig naturområde. Byfjellene er noe av det som gir Bergen sitt særpreg. Byfjellene gir oss muligheter til tur og naturopplevelser midt i byen, slik må det være også i fremtiden.

HEIDI HAVELIN, ARBEIDERPARTIET, NESTLEDER AV KOMITÉ FOR MILJØ OG BYUTVIKLING I BYSTYRET