Deretter går han over til å snakke om brutte valgløfter. For meg er valgløftene av mindre interesse. Det er hva partiene klarer å få til i samarbeid som betyr noe!

I Os har som kjent Høyre og Fremskrittspartiet funnet sammen og tatt styringen, hvor de bl.a. må effektivisere de kommunale tjenestene og rydde opp i tidligere feilgrep. Noe som beklagelig må føre til en del oppsigelser.

Antallet oppsigelser har de klart å minimalisere fra et utgangspunkt på 70-80 stillinger ned til antakelig under 20. Ved disse styringstiltakene vil Os få balanse i økonomien uten å øke det kommunale skatte— og avgiftsnivået.

Heller ikke roper de «på staten» for å få andre nordmenn til å betale regningene deres. Det er dette som er beundringsverdig!

Som også kjent, omplasserer Os død kapital som nå er knyttet opp i BKK-aksjer over til investeringer i skoler, sykehjem og lignende.

Det Os gjør, er noe resten av Kommune-Norge bør ta eksempel av i forbindelsen med å effektivisere hele Norge. Derfor gir jeg honnør til Høyre og Fremskrittspartiet i Os.

FRIDTJOF WIESE,ASKER