— De må ikke henge opp store reklameplakater på apoteket om at det er gratis når det faktisk ikke er det. Med egne kostnader på medisinsk utstyr har vi flere utgifter nå enn vi hadde før endringen, sier Sandbakk irritert.

Samboerparet har begge ryggmargsbrokk. De sitter i rullestol og er avhengig av nyremedisin, antibiotika og kateteringsprodukter.

Tidligere har de betalt den faste egenandelen på 1350 kroner per år for medisiner og sykepleierutstyr. Ut over det har alt vært gratis. Men etter et vedtak fra Stortinget er egenandel på medisiner og utstyr på blå resept falt bort for uføre og alderspensjonister fra 1. oktober. Likevel måtte Solberg betale 208 kroner sist hun var på sitt faste apotek på Sartor Senter på Sotra.

— De kalte det en egenavgift på utstyr som jeg får på blå resept. Det betyr at jeg vil måtte betale omkring 1000 kroner i løpet av et år for ting jeg er helt avhengig av. For andre kan det være snakk om mye mer, sier Sandbakk.

Forklaringen er at Rikstrygdeverket har en regel om at de dekker prisen på det billigste produktet på markedet av ulike medisiner og sykepleierutstyr. Hvis brukeren ønsker et dyrere produkt, må de selv betale mellomlegget.

Problemet er at mens prisen på medisiner fastsettes av Rikstrygdeverket, kan apotekene selv til en viss grad velge hvor mye de vil ta for medisinsk utstyr.

— Jeg har ingenting imot å bruke det billigste kateteret, men på apoteket sa de at jeg måtte betale uansett. De sa at det ikke finnes noe kateter som er så billig at Rikstrygdeverket dekker alt. Forklaringen deres var at Rikstrygdeverket dekker mindre enn minstepris i et forsøk på å presse produsentene til å senke prisene. Men det går jo ikke ut over andre enn oss brukere, sier Sandbakk.

Samboeren Arnfinn Solberg vil også få omkring 1000 kroner i ekstra utgifter på grunn av mellomlegget.

Samboerne betaler dessuten fremdeles 1350 kroner hver i egenandel årlig. For selv om medisinene på blå resept er blitt gratis, gjelder egenandel fremdeles for legekonsultasjoner og transport til og fra sykehus og lege.

IRRITERTE: Arnfinn Solberg og Sonja Sandbakk fra Olsvik synes det er misvisende at det henger store reklameplakater på apoteket på Sator Senter som sier at medisiner og sykepleierutstyr er blitt helt gratis for uføre og alderspensjonister med blå resept.<P/> FOTO: VEGAR VALDE