ý Vi finner dem i posten, til ungdommer som har bestilt tablettene på internett, sier fungerende tolldistriktssjef Rolf Ole Espeland Seljeflot til Bergens Tidende.I første halvår i fjor ble det beslaglagt 1300 narkotiske tabletter i vårt tolldistrikt. Frem til juni i år er det beslaglagt hele 6500 narko-piller.ý Veldig mye kommer med posten. Enten fra folk som har bestilt dem over internett, eller folk som er ute på reise og sender tablettene hjem til seg selv eller noen de kjenner, sier Seljeflot. Munn— og klovsyke Samlet ligger størrelsen på narkobeslagene for første halvår på omtrent samme nivå som den tilsvarende perioden i fjor. Det er Rolf Ole Espeland Seljeflot godt fornøyd med, ettersom tiltak mot munn- og klovsyke har lagt beslag på svært mye av etatens ressurser i år.ý Vi var opptatt av at ikke narkotikakontrollene skulle rammes. Men beslagene av vin, brennevin og tobakk er halvert. Vi har ikke kunnet hatt det samme fokuset på disse smuglervarene, så lenge aksjonen mot munn og klovsyke pågikk. Fra midten av mars til ut juni har vi beslaglagt vel ett tonn kjøtt, vel 200 kilo ost og 300 kilo andre melkeprodukter, forteller Seljeflot.Men videre fremover kan ikke de reisende føle seg trygge på at tollerne vil være mest opptatt av matvarer:ý Nei, nå kommer vi til å konsentrere oss mer om alkohol og tobakk igjen. I hele sommer blir det hyppige kontroller både på Flesland og Skolten, sier fungerende distriktstollsjef Rolf Ole Espeland Seljeflot.