Jeg er bestemor — og jeg vil heller ikke ut på anbud - hvem vil det? Derimot vil jeg gjerne at de tjenester som jeg trenger i min alderdom kommer på anbud. Konkurranseutsetting av tjenestene vil gi meg flere valgmuligheter (og jeg vil gjerne gjøre valgene selv) og det vil gjøre at de knappe ressurser som Bergen kommune har, kan utnyttes bedre til det beste for alle.

Det viktigste for oss eldre når vi må gjøre bruk av omsorgstjenester, er at vi må føle trygghet. Trygghet for at vi får den plass vi trenger - når vi trenger den - og at vi får god pleie og omsorg.

Konkurranseutsetting gir kommunen en mulighet, som det er absolutt nødvendig at de utnytter, til å stille krav til kvalitet til den som skal utføre tjenesten. Det er krav som skal stilles både til offentlige og private aktører. Det er krav som kommunen selv må følge opp og forvisse seg om blir fulgt!

For oss eldre er det likegyldig om det er det offentlige eller de private som driver sykehjemmet vi er på. For oss er det viktig at det blir drevet godt. Kanskje konkurranseutsetting kan gjøre at både offentlig og privat drift blir bedre, og at de utnytter ressursene bedre til det beste for oss eldre?

Annil Rastum,

leder Bergen Senior Høyre