Knut Lindtner

Altså: hvis USA «vrenger armen» til Frankrike eller Russland hardt nok slik at ingen legger ned veto mot krig, da er krig mer lovlig.

Men er det vedtak i FNs sikkerhetsråd som ligger til grunn for folkeretten? Er det vedtak i FNs sikkerhetsråd som bestemmer hva som er god og dårlig moral? Er krig moralsk mer forsvarlig hvis Frankrike stemmer blankt? Enhver som tenker seg om skjønner at denne typen moral vil skifte med franske stemninger og regjeringer. Den franske regjeringens holdninger til enhver tid kan ikke være vårt moralske barometer.

Noen sier: Hvis en krig kan hindre flere å bli drept enn om vi ikke gikk til krig — da er den moralsk forsvarlig. Det er kanskje et moralsk brukbart argument hvis en vet hvor mange som kommer til å bli drept i begge tilfellene. Det gjør en aldri. Dermed fungerer argumentet som en unnskyldning for å støtte USAs røvertokt etter olje.

Den pågående sanksjonspolitikken vedtatt i FN mot Irak rammer de svakeste med stor kraft og har for eksempel drept flere hundre tusen barn. Er dette god moral? Det måtte i så fall bare være en storkrig som vi ikke har sett etter 2. verdenskrig som moralsk kan unnskylde de forferdelsene som FN-sanksjonene har påført Iraks folk. Og den moralske retten til krig måtte i så fall ofrene for sanksjonspolitikken ha, men de er enten døde eller ute av stand til å gjøre noe.

For meg ser det ut som feigheten for å stå for egne meninger er utbredt blant norske ledere. Det moralske halmstrået de gjemmer seg bak er et FN-vedtak.