Mange har vært urolige over utviklingen. Nylig markerte 17.000 kvinner tilsluttet Norges Bygdekvinnelag sin holdning: De er bekymret over unge menneskers tilgang på rusbrus solgt i butikk. Nå dukker også rusisen opp. Svenske myndigheter har sagt nei til salg av rusis fordi dette er et alkoholprodukt som også mindreårige lett får tak i. Hva skjer i Norge?

Den årlige ungdomsundersøkelsen i regi av SIRUS og den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD blant 15-16-åringer viser en dramatisk økning av alkoholforbruk blant unge mennesker. Utviklingen roper på ansvarlige voksne mennesker som er villige til å sette inn mottiltak mot denne negative og svært konsekvensrike utviklingen.

Et samlet bystyre vedtok i fjor «Ruspolitisk strategi— og handlingsplan» for Bergen kommune. Det er en god og utfordrende plan! Blant de ni hovedmålsettinger bystyret vedtok, finner vi også denne: «Heve debutalder for alkoholforbruk blant ungdom.»

Hele det politiske miljø i Bergen står samlet bak denne målsettingen. Det er derfor et slag i ansiktet for de politiske partier i Bergen at vi i løpet av kort tid har fått salg av rusbrus i matvarebutikker, og at rusisen synes å være på vei inn i markedet.

Min adressat er i dag matvarekjeder/butikker i Bergen. Vil matvarekjedene/butikkene i Bergen lukke øynene for de svært uheldige konsekvenser salg av rusbrus/rusis har for unge mennesker, eller vil matvarebransjen støtte det politiske miljø i Bergen?

Er det bare profitt som betyr noe for bransjen, eller kan vi regne med at bransjen vil ta et etisk ansvar for hva de selger til unge mennesker?

Hvis vi som voksengenerasjon skal makte å overføre verdier og holdninger til neste generasjon på en god måte, er det avgjørende at de signaler vi sender ut, er tydelige og troverdige.

Salg av rusbrus/rusis i dagligvarebutikker står i sterk kontrast til de ønsker og målsettinger foreldre, skole og det politiske Bergen representerer. Kan vi regne med at dagligvarebransjen vil samarbeide med oss etter å ha tenkt seg om, eller...???

Invitasjonen er herved sendt ut!