Det er mer snakk om sammenhengende reklameinnslag for pengespillene. Med sin praksis på dette feltet setter NRK sin redaksjonelle profil i et merkelig lys. Programmene blir også en motor i å fremme spillegalskap og det norske folks dans rundt gullkalven.

Dagens Næringsliv kan fortelle at NRK betaler 8000 kroner for et «program» med Lotto-trekning. Da har NRK kjøpt programmet og de kommer seg dermed unna problemet med sponsing. Dette stiller nå Statens medieforvaltning spørsmål ved. Konserndirektør Rune Indrøy i TV 2 sier også at det beløpet NRK betaler er så lavt at det i tv-sammenheng ikke engang kan karakteriseres som vekslepenger. Det er i praksis andre som betaler utgiftene til produksjon av spillesendingene i NRK.

Vi håper medieforvaltningen får ryddet opp i dette. Vi håper også at NRK kan ta et oppgjør med den gjennomgripende kommersialisering statskanalen er i gang med. Det ble nylig avdekket at forsikringsselskapet If hadde fått redaksjonell omtale i barne-tv etter å ha bidratt med økonomisk støtte til Idrettsforbundet og Norsk Brannvernforening. Det må bli umulig for kommersielle aktører å kjøpe seg omtale i NRK direkte eller indirekte.

Pengespill har også en annen side. De fremmer en dårlig bruk av penger, og de gir spillegalskapen fritt rom. I sum stimulerer dette også utviklingen av materielle sinn hos unge og gamle. Det å vinne i spill blir fremstilt som den ekstreme lykke i livet. De falske myter om livet som på denne måten spres over det norske folk, er noe vi trenger et oppgjør med. Vi kan gjerne ta det med en gang.

GEIR MAGNUS NYBORG, GENERALSEKRETÆR I FAMILIE & MEDIER — KRISTENT MEDIEFORUM KKL