Sterkest ut kommer Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB som får med seks prosjekt i den videre vurderingen. – Dette er det hyggeligste som hare skjedd de 30 årene jeg har vært ved Universitetet. Det viser at vi har en bredde som når opp nasjonalt og internasjonalt, sier fakultetsdirektør Kjell Sælen til Bergens Tidende.

Satsingsområder

De seks prosjektene ligger alle innenfor våre satsingsområder; klima, petroleum, marine fag og informasjonsteknologi.

Ett av prosjektene som ligger innen berg— og petroleumsfag blir eventuelt gjort i samarbeid med Christian Michelsens Research i Bergen. Ansvarlige er professor Erling A. Hammer ved UiB og forskningsleder Cato Hammer ved CMR.

Professor Tor Helseth ved matnat-fakultetet er ansvarlig for et prosjekt i informasjonsteknologi og professor Tor Frede Thingstad for ett som gjelder marine fag.

Professor II Arne Skauge leder et prosjekt innen petroleumsforskning og direktør Daniel Chourrout ett annet innen bioteknologi .

Periferi og sentrum

Også to forskningsprosjekt ved Det historisk-filosofiske fakultet er godkjent for finale plassering. Det ene er innen religionsvitenskap ledes av professor Einar Thommasen. Det andre går på periferi og sentrum i middelalderen og ledes av professor Sverre Bagge.

Ett prosjekt innen kognitive nevrovitenskap blir også med i den videre konkurransen. Professor Kenneth Hugdahl er ansvarlig for dette. Også NHH

To prosjekt knyttet til Norges Handelshøyskole går også videre. Begge er organisert ved Stiftelsen for næringslivs- og samfunnsforskning. Det ene går på fiskeriøkonomi. Professor Rögnvaldur Hannesson leder dette. Professor Einar Hope er ansvarlig for det andre prosjektet innen miljø og ressursøkonomi.

Nansen Senter for Miljø- og Fjernmåling er også med et prosjekt. Seniorforsker Guttorm Alendal har ansvaret.

Blant de 40 som nå går videre vil 10-15 til slutt bli plukket ut. De vil kunne kalle seg Senter for fremragende forskning.

Internasjonale forskere har vært med i utvalget som Norges forskningsråd har oppnevnt for å vurdere prosjektene.