Debatt

Av Torbjørn Hansen,

stortingsrepresentant og formann Bergen Høyre

Bergen har alvorlige utfordringer på driftssiden og tøffe tider med å få budsjettene på plass. Men byen er også en stor eier, både av eiendom og kommersielle selskaper. BKK, andre selskaper, eiendomsmassen og ulike fond er trolig verdt mellom fem og ti milliarder. I denne sammenheng er verdien av Bergen sin andel av brofondet ubetydelig.

Hvorfor skal Bergen delta i et samarbeid om Hardangerbrua? Hardangerbrua er et viktig prosjekt for næringslivet og folk i Bergen som trenger en effektiv transportkanal østover. Dette er den foretrukne transportkanal for næringslivet og folk flest. Næringslivets lønnsomhet har budsjetteffekt gjennom økt skatteinngang. Broen er et avgjørende prosjekt lokalt i Hardanger og et meget viktig indre nord-sør samband. Hardangerbrua er det høyest prioriterte riksveiprosjektet i Hordaland.

Bergen er ikke bare byen mellom de syv fjell, Bergen er også Vestlandets hovedstad. Skal byen fylle en slik rolle er det viktig at den fungerer som motor for hele regionen. En positiv utvikling i hele regionen gir en positiv utvikling også i Bergen. Dette burde være grunnleggende for byens politikere.

Derfor er det et meget dårlig signal dersom Bergen bryter ut av samarbeidet.

Hardangerbrua er inne i en positiv utvikling. Bergen skal i høst forhåpentligvis få vedtatt Bergensprogrammet. Bergensprogrammet skal realiseres i kommende tiårsperiode som et stort spleiselag hvor Hordaland fylkeskommune er en sentral part. Byrådet tar en stor og unødvendig politisk risiko dersom det undergraver byens anseelse i resten av fylket gjennom å gå ut av samarbeidet om Hordaland sitt høyest prioriterte riksveiprosjekt.

Bypolitikerne kjempet innbitt for sin del av riksveimidlene i vår. Frykten er at Bergen i årene som kommer ikke får sin andel av riksveimidlene til realisering av Bergensprogrammet.

Bergen Høyre støtter Hardangerbru-prosjektet og avviser ethvert forslag om å tappe fondet. Hvis byrådet velger å ta ut usle 27 millioner fra Hardangerbrufondet i stedet for å ta av byens øvrige verdier som ligger mellom fem og ti milliarder, er det en hodeløs strategi også i forhold til andre prosjekter som er viktige for Bergen.