Prestene i Bergen raser mot at Stortingets kirkekomité dropper regjeringens forslag om å opprette 35 nye prestestillinger neste år. Nå truer de med å følge sitt nye arbeidstid med fem dagers uke til punkt og prikke. Det rammer Kirkens lørdagstilbud.

— Stortingets vedtak er en hån mot oss. Situasjonen i Bergen - særlig i de mest underbemannede menighetene i Fana - blir grotesk når ikke arbeidsgiveren følger opp sine forpliktelser om nye stillinger som må til for at prestene kan ta ut sin avtalefestede fritid, sier leder av Presteforeningens lokallag i Fana, Bjørn Moe til Bergens Tidende.

Tar fri på lørdag

Prestene i alle de fire prostiene i Bergen er nå så frustrerte at de går ut med felles kritikk mot Stortingets flertall. De hevder også at situasjonen for den geistlige bemanningen i byen er alvorlig.

Moe bekrefter at mangelen på nye stillinger vil gjøre det vanskeligere å bli gift på lørdager. Rett og slett fordi mange prester vil ta ut lørdagen som nye fridag.

Mindre fleksible

– Den fleksibiliteten vi har hatt frem til nå, er truet. Det betyr at unge par som ønsker å bli viet, heller må velge fredagen, eller at kirker blir stengt for vigsler på noen lørdager. Det kan også bli aktuelt å samle opp vigsler på lørdager man ha prest på jobb.

Prestene fikk innført fem dagers arbeidsuke fra 1. april i år. Samtidig har de sagt seg villige til å vikariere for hverandre i påvente av nye stillinger.

Pålagt fritid

— Vi har et kall i forhold til kirken og våre menigheter. Det gjelder selvsagt fortsatt. Men vi vil innta en mer profesjonell holdning til arbeidslivets spilleregler når Stortinget ved første mulighet løper fra de inngåtte avtaler om flere prestestillinger. Vi er havnet i en situasjon der vår arbeidsgiver på den ene siden pålegger oss å ta ut mer fritid, samtidig som vi blir pålagt å arbeide mer, slik at andre prester får tatt ut sin fritid. Dette er en umulighet uten at det blir tilsatt flere prester, sier han.

Moe sier at særlig Birkeland og Fana menigheter vil lide på grunn av prestemangel. I forhold til folketallet skal begge disse menighetene ha fire prester. Fortsatt har de bare to stillinger hver.