På landsmøtet i Sandefjord denne uken skal ny president og nytt sentralstyre velges for de kommende 20 månedene. Nåværende president i Den norske lægeforening, den profilerte Hans Petter Aarseth, går av og har heller ikke noe valg. Han har sittet i tre valgperioder, eller seks år, som er det lengste noen kan sitte som president. Valget står mellom Hans Kristian Bakke fra Hordaland eller Bente Michelsen fra Østfold. Velger de Michelsen, blir hun den første kvinnelige presidenten siden Den norske lægeforening ble stiftet i 1886.

Hans Kristian Bakke er 40 år, og bosatt på Bønes i Bergen. I seks år han vært leder i Alment praktiserende lægers forening, og dessuten visepresident i Den norske lægeforening de siste to årene. Uansett utfall av valget torsdag, kommer han ikke til å ta gjenvalg i disse to vervene.

— Nå er det bare en ting som er naturlig, og det er å overta som leder i legeforeningen, sier Bakke til Bergens Tidende.

Hordaland-kandidaten til presidentvervet ser særlig to store utfordringer for Den norske lægeforening i tiden fremover. Den ene er den statlige overtagelsen av sykehusene, eller spesialisthelsetjenesten. Den andre er grunnutdanning og videre- og etterutdanning for norske leger.

— Et meget stort antall leger blir utdannet fra universiteter både i Norge og utlandet, og i løpet av få år er det blitt en dobling av utdanningskapasiteten. Når volumet økes på denne måten, blir det en kjempeutfordring å sørge for at kvaliteten på utdanningen blir god nok, sier Bakke.