Denne gang gjelder det den nye hovedbrannstasjonen på Nygårdstangen. Tidligere i uken kunne man dessuten lese på bt.no at kommunen også fortsetter å skape unødige problemer for utbyggingen av Nonneseterkvartalet. Ja, de vil nå absolutt legge bybanetraseen tvers over Nonneseterkvartalet, gjennom Bystasjonen og videre til Lars Hilles gate, tydeligvis uten å ha tenkt grundig nok gjennom det store kaoset dette utvilsomt vil medføre for den betydelige nærings— og annen nyttetrafikken i hovedinnfartsåren til sentrum, nemlig Fjøsangerveien. I tillegg vil dette skape store avviklingsproblemer for oppimot 80 prosent av den øvrige kollektivtrafikken i Bergen (ifølge ekspertene hos Gaia og HSD). Veidekke ASA og Selmer ASA hadde ifølge sine nettsteder planene klare for å ferdigstille et praktfullt, godt plassert kontorbygg vestenfor Statens hus i Nonneseterkvartalet innen 2004. Dette ville ført flere hundre arbeidsplasser til rett ved Vestlandets største kollektivterminal, noe som igjen realistisk kunne dempet trafikkavviklingsproblemene i Bergen og styrket bybaneprosjektet. Men så fikk kommunen som vanlig en ny diffus idé, og nå vet ingen hva denne pr. dato provisoriske parkeringsplassen egentlig skal brukes til.

Det er helt ubegripelig at det heller ikke foreligger noen konkrete og vedtatte planer for Nygårdstangen og Nøstet, to av Bergens mest attraktive utviklingsområder. Jeg registrerer at anleggsmaskiner nå er i gang med en videre utfylling ved Nygårdskrysset, men hva er egentlig hensikten med det når ingen i kommunen med hånden på hjerte kan si hva som faktisk skal bygges? Nå er det visstnok til og med snakk om å undersøke muligheten for å flytte brannstasjonen til Jekteviken isteden. Hvis dette føres frem, vil konsekvensen bli nok en endeløs prosess og dessuten ødelegge for de gode planene om endelig å omgjøre Rådhuskvartalet til et publikumsvennlig område og dessuten nytt bygg for Gulating lagmannsrett. Husk at planene for den flotte nye Hurtigruteterminalen ved Nøstet ennå ikke er endelig godkjent av kommunen, så det vil slett ikke overraske meg hvis et flertall av Bergens politikere også skulle skape usikkerhet og komplikasjoner for det prosjektet like før planlagte anleggsstart. All denne usikkerheten og idealismen vil desidert skade Bergens utvikling på lang sikt. Hvis det er så vanskelig for dagens lokale bypolitikere å komme frem til gode løsninger for viktige, sentrale utbyggingsprosjekt, ja, så får de heller innhente den nødvendige ekspertisen fra våre gode venner i for eksempel Trondheim eller Stavanger. For meg virker det nemlig mer og mer åpenbart at et flertall av politikerne og byråkratene i vårt «vakre» rådhus er en gjeng egoister som slett ikke bestreber seg for Bergens beste, i hvert fall ikke når det gjelder sentrumsområdet.

PER KRISTIAN SEBAK