debatt Anders Pilskog,pol. nestleder AUF i Hordaland

I de fleste byer i verden har det vært slik at kollektivtransport blir regnet som en selvfølge og høyst nødvendig del av den lokale infrastrukturen, og debatter rundt den har følgelig gått på tvers av de tradisjonelle blokkene. Slik har det ikke vært i Bergen. Her har de tradisjonelle venstre— og sentrumsblokken stått sammen mot en tradisjonell høyreblokk bestående av Høyre og Frp.

Debatten har vært oppe i de respektive partier gang på gang, og er blitt debattert i bystyret flere ganger, helt til man landet på det jeg mener er det eneste tilfredsstillende valg.

Bygging av bybanen: Dette mener jeg er det riktige å gjøre både utfra miljøhensyn, og at vi må regne med at de allerede eksisterende kollektivproblemene i byen vil øke i årene som kommer. Arbeiderpartiet mener at det vil være i alles interesse at man har et større transportsystem som er i stand til å ta unna trafikken i det som er Bergensområdets raskest voksende region.

Mange forskjellige løsninger er diskutert, og det synes å stå klart at det må satses på andre løsninger også (jf. trolleybusser, gass osv.) Men det som er poenget med en bybane, er at dette skal være den store løsningen som det andre kan bygges rundt. Har man store traseer for en bybane, kan busser lett tilknyttes denne. Bybanen skal fungere som en hovedpulsåre for kollektivtransporten i Bergen.

Når man så har tatt et standpunkt til dette i bystyret, slik man endelig har gjort her, så må man stå for dette. Selv om man i utgangspunktet var skeptisk til en løsning, bør man stå bak de vedtak som er gjort i byens høyeste organ. Dette er viktig for det som kommer til å skje videre med saken. 15. februar skal bybanesaken behandles i Stortinget, og det skal forhåpentlig bevilges penger til bygging. Da er det viktig at alle byens politikere står sammen og ikke sår tvil om den lokale vilje til å gjennomføre dette prosjektet. Dette dreier seg helt enkelt om godt gammeldags folkevett. Om noen går ut rett før saken skal behandles i Stortinget og sier at det ikke er så viktig, da vil jo sjansen til å få bevilget penger selvfølgelig minskes betraktelig.

Derfor må alle byens politikere, enten de kommer fra Frp eller SV, nå være tro mot de vedtak og den løsning som er vedtatt, og støtte fullt opp om denne slik at vi kan få en bedring av det mangelfulle kollektive transportsystemet vi har i Bergen i dag.