Dette er utvilsomt høyst kritikkverdig, og er slikt som ikke bør kunne skje. Men det har nå likevel ubestridelig skjedd. Hva nå?

Konsekvensene både for kommunen og bergenserne blir ubehagelige, med budsjettnedskjæringer som knapt blir å leve med i flere år fremover.

Realiteten for hver enkelt innbygger er at de beløpene som er krevd inn er avskrevet, og individuelt sett vil bety mindre enn totalsummen gjør for Bergen kommune. Effekten av budsjettkuttene vil nok i mange tilfeller ramme mer negativt enn den positive effekten av en tilbakebetaling.

I denne situasjonen vil jeg foreslå at vi bergensere ser stort på det, og sier at gjort er gjort og spist er spist.

La oss ettergi den gjelden kommunen har til oss, som en borgergave fra byens innbyggere til Bergen.

For å sitere Hetland: «Bergensere, ligg dokker sammen og gjorr nokke for byen!»

ØYSTEIN PETTERSEN