Det var en sammensvergelse mellom flertallet av Bergens befolkning. Drapene var godt planlagte, utført kaldblodig, med åpne øyne. Mordvåpnene var privatbilismen og vedfyringen. Myndighetene tenkte på pengene den sparte i hjemmehjelpstjenesten, og var glad for at befolkningen selv utførte den skitne jobben.

Det finnes billige, men upopulære tiltak for å avvæpne befolkningen. Kollektivfelt på alle innfartsårer, fjerning av alle parkeringsplasser i sentrum, forbud mot vedfyring og dobling av bompengene, kombinert med gratis parkering, kjøring i kollektivfelt og ingen bompenger for elbiler. Befolkningen i USA protesterer vilt hver gang noen prøver å ta fra dem retten til å bære våpen, så det er ikke rart hvis bergenserne også vil protestere. Men det er en moderne sivilisasjons plikt å bekjempe barbarene og deres umenneskelige mordvåpen.

Man finner ikke penger til å senke kollektivprisene på kalde vinterdager, men å arrangere Bislett Games ett år til ni millioner er det penger til. Hvem skal være tilskuere? Astmatiske lik og høyrestemmende forstedsbilister med blod på bilrattet? Det er tydeligvis lov å drepe i denne byen, så lenge mordene skjer langsomt nok!

ÅSMUND BØRSUM, STUDENT OG SMÅBARNSPAPPA