MAJ-BRITT DAHL og NTB

– Dette går på Bergensbanens fremtid, sier Kolbjørn Kværum til BT.

Han er leder for Forum Nye Bergensbanen, og har jobbet for en kortere reisetid mellom Bergen og Oslo i en årrekke. En utbyggingen av traséen Oslo-Hønefoss, som går under navnet Ringeriksbanen, vil redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen fra 6,5 til 5,5 timer.

Utsettes 10 år Det var på en pressekonferanse fredag at samferdselsminister Terje Moe Gustavsen slo fast at den lenge planlagte Ringeriksbanen ikke skal utbygges likevel i planperioden 2002-2011. Først skal dobbeltsporet mellom Asker og Ski være på plass.

– Det er viktig for å styrke kollektivtrafikken i Oslo-området, sier statsråden til NTB.

Det aksepterer ikke Kværum, partifelle av statsråden. Saken om Ringeriksbanen legges frem for Stortinget i vår, og Kværum venter at Stortinget bevilger nødvendige midler til planlegging av banen i første del av planperioden.

– Målet er byggestart i siste del av perioden, sier Kværum.

Lover fight Han lover en skikkelig fight for at Ringeriksbanen ikke ofres til fordel for kollektivtrafikken i Oslo.

– Jeg er veldig overrasket over utspillet til samferdselsministeren, sier Kværum til BT.

Han viser til vedtaket om stamvei mellom Bergen og Oslo, som omfatter både Lærdalstunnelen og forkortelse av Bergensbanen.

Kværum mener dessuten at Ringeriksbanen bør gå inn som en del av kollektivplanen i Oslo-området.

30 minutter – Ferdig utbygget vil toget bare bruke 30 minutter mellom Hønefoss og Oslo. Halvparten av passasjerene vil være dagpendlere til Oslo, sier Kværum.

Kostnadene til Ringeriksbanen er beregnet til 3,2-4,4 milliarder kroner – avhengig av hvilken av de to foreslåtte traséene som velges.