Renter og avdrag på meget store forpliktelser skal dekkes. Det må satses på store gaver, bevilgninger, utleieinntekter m.v. I det hele tatt er risikoen ved å investere en milliard kroner risikofylt.

Nå er det endelig avgjort at utbyggingen av Høyskolene i Bergen er lokalisert til Kronstad. Dette kan, etter min mening, gi mulighet for et samarbeid som økonomisk kan tjene både et stadion, Høyskoleutbyggingen, kanskje Haukeland sykehus, beboere, og en del andre grupper.

Mitt forslag er å bygge stadion sør for Haukelandshallen.

Ikke originalt. Nei, men kanskje realistisk. Investeringene kan kanskje holdes innen en ramme på 250-300 mill. kroner?

Noe som reduserer risikoen særlig mye i forhold til å investere en milliard kroner.

Så til samarbeidet med andre: Høyskolene i Bergen trenger et stort antall bilparkeringsplasser. Det samme gjør antakelig Haukeland sykehus. Skulle bybanen, med stasjon på Kronstad, bli en realitet, er det ønskelig med bilparkeringsplasser i nærheten av stasjonen for å redusere bilkjøringen til sentrum. En fasit av dette måtte være et stort garasjeanlegg. Og det mest naturlige måtte være å legge dette som et fundament for hele stadion. Antakelig mest lønnsomt i to etasjer under bakken, slik at stadion ligger i høyde med nåværende terreng. Dette ville romme en stor andel av biler ved store arrangementer og ville fjerne problemparkering. I tillegg ville beboerne i strøket kunne få dekket sitt parkeringsbehov.

Antakelig ville man i tillegg få en miljøgevinst ved utgravingen for garasjene dersom de gamle utfylte massene inneholder miljøgifter.

Hvis tidsfaktoren teller, vil dette forslaget antakelig ha store fordeler fremfor milliardprosjektene som er foreslått.

Og en ting til: Kanskje vil varmen fra garasjeanlegget gi nok varme til å holde en grønn matte hele året? Det siste kunne sikkert en vvs-konsulent uttale seg saklig om.

Tord Kjærner-Semb, Bergen