Dag Øvreseth

Da planen om bro til Askøy ble lansert, lå det i kortene at broen ville berøre livsnerven i det bergenske bysamfunn opp gjennom århundrene, nemlig havnen og skipsfarten.

Det var på dette grunnlag Harald J. Hansen fra Bergen Høyre i fylkestinget 14. desember 1977 og daværende ordfører Eilert Eilertsen i et møte i brostyret 13. september 1978 gjorde krav på en seilingshøyde på 75-80 meter for å gardere byen mot betydelige, uforutsette konsekvenser i fremtiden. (Kravet ble senere forhøyet til minst 100 meter p.g.a. oljeplattformer).

Daværende havnesjef Einar Corneliussen viste til at havnevesenets krav om en høyde på 60 meter for Sotrabrua ikke ble etterkommet. Brohøyden på 50 meter har i ettertid ført til at stadig flere cruiseskip nå er henvist til å benytte Hjeltefjorden.

Stridighetene som oppsto ble løst ved at Hordaland Vegkontor lanserte planen om en alternativ seilingsled uten høydebegrensning inn til Herdlafjorden, enten over Herdlaflaket eller gjennom Skjelangersundet. Dette resulterte i at Fiskeridepartementet ga byggetillatelse for den nåværende brohøyde på gitte vilkår.

VILKÅR NR. 1; inneholder bl.a. krav om at en alternativ seilingsled skal være ferdig og klar til bruk FØR broen begrenser innløpet til Bergen havn.

Hordaland Vegkontor konsentrerte seg — av grunner det hittil ikke er gjort rede for - om å legge leden over det verneverdige Herdlaflaket og klarte derved å forpurre prosjektet.

Vegkontoret ignorerte følgende forslag som ble fremmet i bygningsrådet i Askøy kommune 30.03.93 (sak nr. 18/93); «Arbeidet (Herdlaflaket) virker særlig urimelig da det allerede eksisterer en seilingsled ved Skjelanger som kan utdypes».

Stavanger og Bergen kjemper nå om å bli utpekt til en av tre norske «knutepunktshavner» og høydebegrensningen i innseilingen kan nå benyttes som et argument MOT Bergen og Bergen Høyre vedtok derfor på sitt årsmøte i fjor enstemmig følgende resolusjonsforslag: «Seilingsled for Bergen havn NÅ».

Hr. Kinns påstand om at Stavanger kun har kaiplass til ett stort cruiseskip er direkte feilinformasjon. Det samme gjelder påstanden om Vancouverbroen som kan underseiles av skip på opp til 66 meter på grunn av stor tidevannsforskjell. Bagatellisering av antall cruiseskip som ikke kommer under Askøybroen er mildest talt helt uforståelig.

Royal Caribbean Cruise Line har ferdigbygget 4 skip og ett under bygging med et skriftlig oppgitt krav om seilingshøyde på 64,75 meter. Neste år blir det første av disse skip satt inn i fart på Europa.

I årene fremover vil det bygges flere skip som ikke kan besøke Bergen.

Hvilken VIRKELIG agenda har Morten Kinn for å gå offentlig ut og motarbeide legitime krav fra Bergen kommune, Havnevesenet og politikerne - også fra eget parti - som kjemper en fremtidsrettet kamp for å gjenopprette Bergens historiske status som åpen og fullt tilgjengelig sjøfartsby?