I tillegg til gleden over en flott fotballkamp, befester tilliten og respekten for Mons Ivar Mjelde seg!

Fra første dag har jeg likt profilen hans — bygge stein på stein, og føttene godt plantet på jorden! Sluttresultatet telles opp til slutt, sier han. Slik tenker profesjonell folk, de selger ikke skinnet før det er solgt! Mitt anliggende nå er - når skal BT begynne å spille på lag med Brann?

Jeg regnet med at festkampen fikk stor spalteplass i BT, det skulle bare mangle! Men den overskriften som preget førstesiden må Bergens Tidende forklare! Hvor er det journalistiske poenget! Hvorfor kan ikke BT beskrive det som skjedde og gjøre det utfyllende.

Overskriften forteller mye mer enn BT har dekning for! Mjelde sa nettopp «vil ikke snakke om medalje» - og BT skriver «Brann sikter mot medalje». Problemet slik jeg ser det er at BT er med å dra perspektivet vekk fra den tenkning som kanskje nettopp gjør at vi fikk en slik kamp som i går!

Mjelde står for en helt annen tenkning enn det BT prøver å få frem på førstesiden. Dersom Mjelde hadde fulgt samme paradigme som BT - så er det lite sannsynlig at vi hadde fått en slik kamp i går!

BTs profil overfor Brann er noenlunde slik: «Når Brann gjør noe som er bra så hauser BT det til himmels. Når Brann så ikke følger opp der BT sendte dem - så må BT finne syndebukker i Brann».

Problemet er at BT som seriøs avis faktisk prøver å skape en virkelighet som det ikke er dekning for! Det hele er så dårlig gjort mot Brann - og slik har BT holdt på i åresvis! Vi vil alle ha flere slike kamper som de har vist etter ferien - det var gøy!

Store Stå synger vi vinner serien i år - det er og gøy! La oss feire slike fotballkamper, og så la de få ro etterpå til å samle seg for å spille flere slike kamper. Men fri oss fra en avis som drar fokuset vekk fra festfotballen på mandag - og snakker om serieavslutning.

Mellom linjene leser jeg BTs holdning slik: «Brann spilte kjempebra - men...». Begynn å spille på lag med Brann - la Mjelde og spillerne slippe å kjempe en ekstra kamp i serien: kampen mot BT!

BRANNTILHENGER

KH KLEPPESTØ