Herman Friele og Høyre skal få fart på Bergen med flere parkeringsplasser, mer asfalt og flere privatbiler. Dersom Oslo i sin tid ikke hadde valgt å bygge T-banen, men isteden satset på veiutbygging for å ta trafikkøkningen, ville det i dag vært 12 kjørefelt i hver retning gjennom sentrum. Er det et slikt sentrum vi vil ha i Bergen?

Oslo valgte i sin tid fremtidens løsning. For Bergen handler valget på mandag om byen skal velge fremtidens eller gårsdagens løsning.

For Venstre er bybanen til Nesttun og Flesland bare begynnelsen. Deretter må det bygges bybane i vest til Fyllingsdalen og Loddefjord, og i nord til Åsane. Det er med en skinnegående bybane at fremtidens transportbehov i Bergen best kan løses. Selv om dette vil koste noen milliarder i investeringer, vil det utvilsomt være verd det. Selve driften av bybanen er til gjengjeld billigere enn bussdrift. Tenk hvilke genuine muligheter vi vil få for byutvikling langs bybanetraseene. Økt fortetting med boligbygging og næringsetableringer vil følge med.

Høyre, Frp, Ap og KrF har lagt en containerhavn på Bergens mest attraktive byutviklingsområde i Nøstet/Dokken. Dette til tross for at det eksisterte alternative lokaliseringsmuligheter og til tross for at det også eksisterte planer om å bygge lokk over havnen med en ny bydel over. Venstre vil ha en ny bydel over containerhavnen med boliger og ny ungdomsskole. Vi vil også ha boligbygging på tomten til Mjellem & Karlsen og på andre siden av Damsgårdssundet, samt på en rekke brann— og rivningstomter. Flere boliger i sentrum betyr også større grunnlag for sentrumshandelen. Tenk hvilken byfornyelse vi kunne fått til på disse områdene.

Tenk deg en by med skinnegående bybane til bydelene med busstilknytning til andre steder og storstilt byfornyelse med boligbygging på containerhavnen og i Damsgårdssundet. Venstre er garantisten for kollektivsatsing, miljø og boligbygging.

Av Hans-Carl Tveit,

Venstres 1. kandidat til bystyret