Av Jonatan Krzywinski

Skal man ta stilling til dette, så må man faktisk forstå hva Byantikvaren gjør for byen.

Først og fremst er Byantikvaren en del av bygge— og plansakbehandlingen i kommunen. Byantikvaren behandler og gir råd i byggesaker slik at utbyggere best mulig tilpasser seg byens historie og særpreg til glede for hele byen. Byantikvaren går også inn i større plansaker. Det vil si at Byantikvaren lager kulturminnegrunnlag som fremhever de kvaliteter som bør tas vare på i det overordnede bilde. Disse to aspektene forhindrer private og offentlige instanser å gjøre de fatale mistakene, som vi har så mange eksempler på i byen vår. Fra å være skeptisk til Byantikvaren så er de fleste seriøse utbyggere i dag glade for å ha en instans de kan henvende seg til å få hjelp og råd. Byantikvaren er også involvert i et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk. Det internasjonale samarbeidet gjør også at Byantikvaren holder kvaliteten på et høyt nivå, og er stadig i utvikling. Byer over hele verden har Bergen som forbilde innen kulturminnevern. I tillegg har Byantikvaren helt bevisst satset på å kartfeste sitt arbeid digitalt. Dette gjør at Byantikvaren i dag er helt fremme i utviklingen av såkalte GIS (Geografisk Informasjon System), databaser i kulturminnearbeid. Dette arbeidet vil etter hvert gjøre behandlingen av kulturminnesaker i kommunen enklere og raskere.

Det var meningen at Byantikvaren den 01.01.2004 skulle overta forvaltningsansvaret for kulturminneloven fra fylke. Byens befolkning ville da få en instans å forholde seg til i kulturminnespørsmål. Dessuten ville kommunen få overført en god del penger fra stat og kommune, for å kunne ivareta de nye funksjonene. Disse midlene ville få en positiv synergieffekt for Bergen kommune. Dersom budsjettforslaget går igjennom, vil dette nå bli skrinlagt, og Bergen vil være en av få storbyer som ikke har denne ordningen.

Det er ingen tvil om at dette vil føre Bergen 20 år tilbake i kulturminnevern. Dette er ikke bare en lokal krise, men en nasjonal. Bergen er den viktigste byen i Norge i kulturminnesammenheng. Dette gjelder ikke bare Bryggen, men byen som helhet. Vi forvalter her i Bergen en kulturarv som ikke bare er vår egen, ikke bare Norges, men hele verdens.

Turismen til Bergen bare øker og øker. En stor del av dette må vi takke de som har villet bevare det gamle i byen vår. Byantikvaren er som en gammel tante, ikke som kjefter og sladrer, men som har omsorg og rettleder oss alle når vi trenger det.

Bergen trenger Byantikvaren, og Byantikvaren trenger å beholde de stillingene de har. Det er klart at i den økonomiske situasjon byen er i, så må alle være innstilt på å spare, men ved å slakte Byantikvaren er vi ferd med å skylle barnet ut med badevannet!