Av Hans Otto «Nicco» Nicolayssen,filmregissør og produsent

Dette takket være festivalsjefen Tor Fosse (og hans stab), Bergen Kino og i stor grad også Bergen kommune. Men bare i løpet av dette året har Bergen kommune vært tungt inne på finansieringssiden i en rekke film— og medieinstitusjoner og evenementer: - Bergen Media By, Vestnorsk Filmsenter as, Nordiske TV Dager, Den Norske Mediafestivalen, Media 2000 samt Gullruten og en rekke andre arrangementer.

Bergen er antakeligvis den byen i Norge som satser mest på film, tv og media. Og det skal vi være både takknemlige og stolte over. Byrådet og politikerne i Bergen tar mediekultur seriøst som en del av kulturpolitikken. De ser nå at den veksten vi har hatt innen vårt film- og tv-miljø er resultat av veldig mange menneskers entusiastiske arbeid, men også en satsning som egentlig startet da Bergen fikk TV 2 i 1992. Som lederen av Vestnorsk Filmsenter, Line Sandsmark, kunne fortelle i Bergens Tidende tidligere i uka, så har vår film- og tv-bransje tidoblet seg på ti år.

Men har politikerne noen strategi for denne vekstnæringen?Bergen Media By ble den første institusjonen kommunen etablerte i kjølvannet av TV 2-lokaliseringen til Bergen. Stiftelsen er en paraplyorganisasjon for kommunen og mediebedrifter i byen. Men foreløpig har kommunen brukt denne stiftelsen til å hekte det ene arrangementet etter det andre på paraplyen, uten å utforme en strategi og prioritering av alt fra Nordiske TV Dager til Gullruten.

Dette er vel og bra, men det mangler nå en helhetlig mediepolitikk som kan bli kommunens bidrag og støtte til utvikling av denne næringen. For på dette området vil det skje mye og veldig fort i løpet av de neste årene. - Har Bergens-politikerene noen strategi for å møte denne «Bergens-bølgen» som de selv har medvirket til å sette i gang?