— Kjeder du deg på bussen?

— Nå kan du banke noen, stjele litt, spille Casino osv., bare ved å sende et SMS-signal på mobiltelefon til Gangster City.

Det er god grunn til å spørre Gaia, som selv er plaget over hærverk på bussene, om oppfordringer av dette slaget er tjenlig for selskapet?

Jeg opprøres over at man henger opp slikt søppel som disse plakatene.

De firmaene som har satt sine logoer på plakatene, burde spørre seg hva de har der å gjøre. Noen vil mene at det bare er en uskyldig chatte-lek for barn og ungdom.

Jeg er overbevist om at mange med meg tvert om opplever dette som et nytt bidrag til forråingen av unge mennesker og deres holdninger. Bare et lite bidrag?

Noen får bilene sine stjålet. Jeg var heldigere i går. Da hadde noen «bare» brekket løs og stjålet biltypemerket foran og bak på bilen. Men det var sikkert bare noen som kjedet seg og plutselig fikk lyst til å stjele litt.

Kjell Wernøe