DET ER FÅ SOM I DAG BESTRIDER påstanden om at sentraliseringen til Oslo er i sterkeste laget.

Flyttingen av folk og kompetanse og kapital går altfor ensidig i retning hovedstaden, og i en grad som gjør at både den forrige og den sittende regjeringen har tatt tak i problemet. Regjeringen Stoltenberg nedfelte som prinsipp at ved etablering av statlige arbeidsplasser skal disse lokaliseres utenfor Oslo. Unntak fra dette prinsippet skal begrunnes særskilt.

Administrasjonsminister Victor D. Norman har vist at han har et brennende hjerte for landet og livet utenfor Oslo, og vi forstår det slik at han har hele regjeringen bak seg. Det er som politisk siktemål fremragende, men vi er først og fremst på jakt etter konkrete resultater. Sak nummer én ligger snart på bordet.

DEN GJELDER LOKALISERINGEN av det halvstatlige investeringsselskapet som Stortinget opprettet høsten 2000. Det skal få rundt fem milliarder kroner til rådighet, og det skal blant annet satse risikokapital innenfor tunge satsingsområder som energi og marine næringer.

Disse næringene er tungt representert i Bergen, som i tillegg må regnes som den byen i Norge som – ved siden av Oslo — har mest finansiell kompetanse.

Eierne av det nye investeringsselskapet er Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens industrivekst (SIVA). På basis av premissene ovenfor vedtok SND-styret - under ledelse av Bengt Martin Olsen – at det nye investeringsselskapet skulle lokaliseres til Bergen. Dette vedtaket blir velsignet av administrerende direktør Harald Kjelstad i SIVA.

LIKEVEL ER DET EN VISS REDSEL for at selskapet kan havne i Oslo, fordi styreleder Tormod Hermansen mener det er best slik. Han har lagt opp en prosess som lett kan ende med at selskapet får en direktør med adresse Oslo, og vil etterpå bruke det som argument for å legge selskapet til hovedstaden.

En Tormod Hermansen som er like sentralistisk i hodet sitt som Arbeiderpartiet på 1960-tallet kan ikke overprøve eiernes vedtak om å legge selskapet til Bergen. Vi er overbevist om at SND hadde gode argument for å gjøre sitt vedtak. Derfor må eierne fortelle Tormod Hermansen hvor skapet skal stå - og hvor selskapet skal ligge.