Bergen sentrum kan bli dødt om noen år, fordi kafeene og spisestedene overtar for butikkene.

Her ser byens politikere og media sjansen til å gripe inn og styre markedet med sin neonlysende hånd. Især SVs Tom Skauge og Venstres Gunn-Vivian Eide og leder i BT kom på banen i artikkelen med sine forslag til tiltak som kunne få bukt med problematikken.

Hovedmålet til Skauge og Eide var å redde byens butikker ifra kafeene, og trekke kundene ifra kjøpesentrene inn til byen.

Både Skauge og leder i BT er enige om at parkeringsavgifter på kjøpesentre bør introduseres. Videre mente de at byggingen av kjøpesentre bør reguleres, og til slutt ba politikerne og BT om at kollektivtilbudet i byen blir bedret.

Et argument Skauge benytter for å skissere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av kjøpesenterbygging, er at ýbygging av slike kjøpesenter krever betydelige infrastrukturinvesteringer fra det offentligeý. For det første, er kjøpesentrene ofte bygget og plassert i umiddelbar nærhet av store innfartsårer. Om byggingen skulle kreve investering i infrastruktur ifra det offentlige, så burde Skauge ha fulgt såpass godt med i timen at han hadde fått med seg at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i infrastruktur.

Videre tar han for seg de miljømessige konsekvensene med bilkjøringen til og fra kjøpesentrene. Om Skauge, Eide og BT får det som de vil, så vil bilistene som evt. måtte betale parkeringsavgift på for eksempel Åsane senter, ta bilen og kjøre til Bergen sentrum for å gjøre handelen sin der. Handelsstanden i sentrum får kunder, men miljøet og naturen lider like mye fra bilisme om det er i sentrum eller om det er i Åsane.

Jeg mener at et bylandskap ideelt ikke bør inneholde privatbiler. Last, kollektivtransport og nødutrykning bør naturligvis få sin plass. Jeg mener at man bør styrke kjøpesentrene og ikke engang tenke tanken å introdusere økonomiske insitamenter for å presse kundene med bilene sine inn til byen igjen.

Heller vil jeg foreslå at man setter opp en parkeringsring rundt sentrum. Man burde laget store parkeringsplasser rundt sentrum, med påbud om å sette ifra seg bilen der. Det burde stått klar hundrevis av bysykler, klare til å frakte kunder, arbeidere, politikere (!) og andre de par kilometerne det er å sykle ifra de nevnte stedene til sentrum.

Gassdrevne busser som har faste sløyfer i byen, vil kunne ta late eller regnsky folk til sin destinasjon. Naturligvis vil dette koste for privatpersonene, men dog kun en brøkdel av parkeringsavgiftene man normalt ville måtte betalt i sentrum.

Det tredje tiltaket jeg ville satt i verk, var en klar styrking av handlekomplekser utenfor sentrum. Igjennom reguleringsplaner og økonomiske insitamenter, ville jeg oppfordret utbyggere til å sette i gang.

Utopi? I bl.a. København, Helsingfors og Amsterdam er man godt på vei. Hvorfor ikke i Bergen også?

Lars Pedersen