Det er begrenset hvor mange biler man klarer å stappe inn i en by, selv med huler både i fjell og grunn. Skal Bergen ha utviklingsmuligheter, må man satse på et velfungerende kollektivsystem. Og et effektivt kollektivtilbud er ikke busser som stanger i bilkøen og bruker dobbelt så lang tid som bilen på å komme seg fra A til Å, og som aldri følger rutetidspunktene, men derimot ofte (det føles i hvert fall slik) kommer en halv time for sent. Nei, nå må det satses på noe som ikke bare er for idealister, et kollektivsystem som fungerer også for dem som har liten tid, og da er en bybane tingen! Eget spor, punktlig ankomst og avgang, ingen bilkø, står det 7.48 på tabellen, så kommer banen 7.48! En drøm for alle busslitere som skal nå jobb, skole, barnehager osv.

Og for å snakke om pengesluk ¿ Mitt regnestykke gir mange plusser i kommunekassen: Færre biler på veiene gir mindre slitasje av veier, ikke behov for ny veibygging, færre ulykker, mindre asfaltstøv og eksos som igjen gir færre astma— og allergitilfeller. For ikke å snakke om all den tiden som blir spart for alle dem som sitter i bilkø eller venter på bussen. Jeg har en følelse av at alle disse bybanemotstanderne aldri har vært avhengig av kollektivtransport for å komme seg til jobb eller skole, eller har måttet stå i bilkø hver morgen og ettermiddag på vei til jobb i sentrum. Tenk langsiktig, la Bergen bli en levende by også i fremtiden!

ANNE K. IRGENS,

BERGEN