Av Per Nordø, Miljøvernforbundet

Gjennom et rikt og velkjent blomstrende utvalg av personlige karakteristikker mot undertegnede, avfeier Midtun 13. september at det er stor motstand mot broprosjektet i Hardanger og i Bergen. Han avfeier denne og andre viktige kjensgjerninger som «dikt og forbannet løgn». Disse kjensgjerningene beskrev vi i vårt BT-innlegg 11. september under tittelen «Fattig-Bergen og brofondet». Leserne kan selv kontrollere at kjensgjerningene er riktige.

Midtun mener det knapt er noen av byens innbyggere som støtter kravet om å bruke Bergens broavsetning på 27 millioner kroner til å minske den økonomiske og menneskelige krisen innen skolevesen, barnehager og helse/omsorgssektoren. Medias reportasjer sier noe annet. Også Høyre-mannen Einar Kaarbø i bystyret har foreslått å ta penger ut av brofondet. Kaarbø kjenner opinionen i Bergen bedre enn Midtun i Ullensvang gjør. Kaarbø vet at bergenserne neste høst går til valg. Vi og mange andre tror ingen politiker i Bergen lenger tør gjennomføre de dramatiske kuttene uten samtidig å hente ut den store avsetningen til den stortingsavviste Hardangerbrua som ville kostet samfunnet 1,4 milliarder kr. I så fall følger Bergen i sporene til Voss, Granvin og Ullensvang som har fjernet hele eller deler av sine broavsetninger. Broavsetningen skulle være agnet som lokket Stortinget til å akseptere den omstridte broen. Stortinget avviste tanken.

Bergens politikere vil score stort tillitsmessig på å fjerne broavsetningen, ikke bare i forhold til byens innbyggere, men og i forhold til Stortinget og regjeringen. Broavsetningen undergraver legitimiteten i det berettigede kravet om mer statlig økonomisk støtte til storbyen Bergen. «Det er vanskelig å be om bostøtte når en kjører rundt i Cadillac,» er en farlig morsomhet som har festet seg hos stortingspolitikere når Bergens økonomiske uføre diskuteres. Morsomheten rammer også fylkeskommunens krav om mer statlige midler. Fylket har stående hele 90 millioner kroner i brofondet.