Av Audun Sommerli Time, 1. viseformann i Hordaland Unge Høyre og bystyrekandidat for Høyre

Arbeiderpartiet har lenge hatt en tendens til å skyve problemene foran seg. Lenge overlevde byen på pengene en fikk etter salget av Bergen Lysverker, men gevinsten ble dessverre raskt brukt opp. Etter parlamentarismen ble innført for tre år siden er det blitt verre for byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen å fraskrive seg ansvaret, men likevel prøvde hun å skygge unna de upopulære kuttene så lenge som mulig. F.eks. ventet hun først til revideringen av bybudsjettet med å foreslå nedskjæringer. I fjor sendte for øvrig fylkesmannen budsjettet i retur ettersom det var fullstendig urealistisk. Byrådets økonomistyring fikk enkelt og greit stryk!

Til tross for at Bergen går med hundrevis av millioner i underskudd ønsker Ap å bruke to milliarder på å bygge en bybane alle eksperter mener vil bli et nytt kostnadssluk. Med tanke på at Bergen kommune også har nærmere en milliard i ubetalte regninger sier det seg selv at byen er i alvorlige vansker. Hadde kommunen vært en bedrift hadde den for lengst vært på vei til skifteretten.

Så lenge Ap sier nei til konkurranseutsetting, salg av eiendeler og samtidig har en næringspolitikk som skremmer bedriftene ut av byen, ser situasjonen helsvart ut om de mot formodning skulle fortsette i byrådskontorene. Heldigvis er det ennå håp. Høyre er nå i ferd med å vinne dette kommunevalget og i motsetning til Arbeiderpartiet makter vi å prioritere pengebruken. I stedet for å kutte i tjenestetilbudet ønsker vi å prioritere de viktige kjerneoppgavene (skole, helse, eldre) fremfor å sløse bort pengene på alt det byråkratiske tullet byrådet har gjort de siste par årene.

Som vår ordførerkandidat Herman Friele en gang sa det: «I en bedrift som går dårlig økonomisk er det ofte bare en ting som hjelper. Nemlig å bytte ut ledelsen.» Tiden er nå inne for å gjøre det samme i Bergen. Stem Høyre og la oss få byen på rett kjøl igjen. Om fire år kan det være for sent.