— Hvilken rolle bør de store byene spille i debatten om en stor vestlandsregion?

— De må være med i disse samtalene fra dag én. Uansett hvordan en snur og vender på det ligger kraften i bysentrene. Det må ikke oppfattes som et problem. Derfor blir det litt pussig at den utredningen som er gjort om vestlandsregionen behandler Bergen på samme måte som Modalen og Fedje.

- Hvordan skal en unngå at Bergen og Stavangers deltakelse blir en konkurranse om ledelse?

— Tillit er helt avgjørende. I det ligger at vi må møtes, og snakke sammen og høre på hverandre. Vi må få kunnskap om hverandres sterke og svake sider, og vi må identifisere «fienden». Her vil jeg peke på Oslo og Oslo-regionen.

- Hvordan skal du få Stavanger og Bergen til å trekke sammen?

— I den nye regionen vil det være mange sentra, ikke bare to. Her er både store og små sentra. De skal bygge opp om hverandres styrke. Vi må òg kunne innrømme egen svakhet. Og vi må være rause nok til å støtte dem i noe, mot at de støtter oss i noe annet.

– Og da kan ikke Bergen kalle seg Vestlandets hovedstad?

— Jeg har sansen for det byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har sagt om Bergen som Vestlandets hovedstad. Ønsker du å samarbeide med naboen starter du ikke med å stikke ham med en nål.

– Bergen og Stavanger har sin styrke i shipping, fiskeri, fiskeoppdrett og olje og gass. Ligger det ikke i kortene at det må bli konkurranse?

— Jo, og konkurranse skal det være. Men turisme er et eksempel på at den enes styrke kommer de andre til gode. Når Bergen selger seg som cruisehavn og skipene kommer til Bergen i hopetall, kommer det også andre byer langs kysten til gode. Og hvorfor skal ikke vi støtte Stavanger på at de vil ha et universitet. Det behøver ikke å være en kopi av det i Bergen.

– Det oppstår ikke samarbeid av at en ordfører uttaler seg positivt om dette i avisen?

— Derfor trenger vi to ting. Vi trenger formelle møteplasser, men også de uformelle. Ikke bare mellom Stavanger og Bergen, men òg med Haugesund, Ålesund og de store bygdebyene.

- Trenger de store byene regioner eller fylkeskommuner?

— Ikke med alle de funksjonene fylkeskommunen har i dag. Det må for eksempel være lov å spørre om hvorfor store kommunale arealplaner skal godkjennes av en stab i fylkeskommunen som har færre folk enn staben i de byene de kontrollerer.

- Hvilke funksjoner skal en region ta ansvar for. De store byene kan vel egentlig overta det meste, både rusmiddelvern, barnevern og videregående skoler?

— Det kan det være farlig å svare på. Nå er det sagt om Vestlandet at vi har sykkelstier, mens vi mangler veier. Skal en større region fungere, trenger vi bedre veier. I tillegg til det fylkene har ansvar for i dag, er det naturlig at regionen òg har ansvar for veibygging. Forskning og utdanning er et annet område en ny region bør få ansvar for.

- Hvorfor skal vi føre videre en debatt om regioner før det kommer signaler om at rikspolitikerne faktisk ønsker regionene velkommen?

— Det er et poeng jeg uten videre deler. Denne debatten må ikke bli som en debatt om vinter-OL til Voss og Bergen. Vil storting og regjering gi kraft til en slik region? Det er avgjørende. Får den ikke det, få vi heller avslutte debatten og samarbeide så godt vi kan over fylkesgrensene.

– Hvordan skal en unngå at regionene blir som en ny fylkeskommune i økonomisk klemme mellom stat og innbygger?

— Regionene må få mer makt over sin økonomi enn fylkeskommunene har i dag. Fylkeskommunene bør bestemme deler av skattleggingen.

– Hvem skal styre regionene?

— Jeg ser for meg et representativt utvalg av de kommunene som er med i regionen. Jeg tror et slikt styre vil få styrke om det består av politikere som også har ansvar i egen kommune.

– Hvorfor kan de ikke velges direkte, som dagens fylkesting?

— De bør kjenne sin egen kommune og være en del av kommunene. Ikke sendes vekk som et slags regionalt storting.