Karrieredagen var for de aller fleste en positiv opplevelse. Møtet mellom bedrifter, organisasjoner og unge mennesker med kompetanse innen ulike fagområder var spennende både for studentene og vi som bekledde de ulike «standene». Det er i alle fall den følelsen vi sitter igjen med.

For oss var det viktig å få synliggjort det enorme spekteret av kompetanse som en såpass stor organisasjon som Bergen kommune må ha for å fungere positivt på alle de områdene vi som kommune opererer. Men, ikke minst var det viktig å få møte den nye kompetansen vi vil rekruttere i fremtiden. Som den desidert største arbeidsplassen på Vestlandet har vi flere tusen ansatte med høyskole— eller universitetsutdannelse. For oss er det viktig å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer den nye «hjernekapitalen» de nyutdannede har å by på. Bergen kommune er foruten å være en stor tjenesteleverandør også i høyeste grad en kompetanseorganisasjon. Vi trenger kompetanse innen de fleste fagene.

Arbeidsmarkedet for en del universitetsutdannede er stramt for tiden både innen det private så vel som det offentlige jobbmarkedet. At vi valgte å delta på Karrieredagen har sin bakgrunn i at vi svært gjerne ville treffe studenter og nyutdannede med tanke på fremtidig rekruttering. Samtidig kunne vi også håpe å møte kandidater innen ingeniørfagene eller helse- og sosialfagene hvor vi faktisk har vanskeligheter med å få besatt allerede ledige stillinger. Dessuten deltok vi også på Karrieredagen for å presentere kommunens tilbud til de av studentene som vil gå en alternativ vei, - nemlig det å starte sin egen næringsvirksomhet. Bergen kommunes tilbud gjennom kontoret Næringsservice deltok på kommunens stand i tillegg til å foredra i auditoriet under seminaret: «Gründere fra idé til butikk».

Politisk rådgiver for byrådslederen, Harald Schjelderup, deltok med sin kompetanse på Karrieresenterets egen stand hvor karriereplanlegging var tema.

At det ikke ble skrevet noen arbeidsavtaler på selve Karrieredagen er vel ingen forundret over. At Bergen kommune i fremtiden vil rekruttere høyskole- og universitetsutdannede, - det er helt sikkert. Derfor ville vi gjerne delta på det vi følte var et vellykket arrangement fra Karrieresenterets side. Vel blåst!

Av kons. kom.dir. Jan Håkon Holgernes,

byrådsavdeling for service og utvikling og tekniske tjenester