Avgjørelsen om å gi Bergen kommune eget kollektivansvar er tatt av samferdselsminister Torild Skogsholm.

— Byråd for miljø og utvikling i Bergen kommune, Nils Arild Johnsen, er naturlig nok fornøyd, men han vil ikke ut med på hvilken måte Bergen skal benytte den nye friheten.

— Der er mange muligheter, men jeg vil ikke gi bastante kommentarer før vi har fått avgjørelsen bekreftet gjennom brev fra samferdselsministeren, sier Nils Arild Johnsen til Bergens Tidende.

Bergen kommune får da altså innfridd sin søknad om å få full kontroll med kollektivtrafikken innenfor kommunegrensene. Det betyr bl.a. kontroll med pengene som skal brukes på kollektivtrafikken.

Skuffelse i fylket

I fylkeskommunen er det bestyrtelse over avgjørelsen. Fylkesordfører Gisle Handeland fikk vite om avgjørelsen på et møte i Samferdselsdepartementet mandag formiddag.

— Vi ble innkalt til et møte i hui og hast og hadde fått forståelsen av at det skulle være en gjennomgang av de ulike posisjoner i denne saken. I stedet endte møtet med at det egentlig alt var bestemt at byalternativet skulle velges, sier Gisle Handeland, som ikke legger skjul på at han er skuffet. Avgjørelsen betyr at enda en bit av fylkeskommunens ansvarsområde overføres til andre.

— Det som skjer nå, er at ting må rives fra hverandre og settes sammen på nytt. I fylkeskommunen har vi fått på plass kvalitetsavtalen. Nytt billetteringssystem er underveis. Det meste er uavklart om hvordan dette nå skal organiseres. Vi får vente og se hva den skriftlige redegjørelsen fra departementet inneholder, sier Gisle Handeland.

Fylket ønsket en region

Hordaland fylkeskommune har søkt om å få gjennomføre en modell i samarbeid med Bergen kommune, der de fire store nabokommunene til Bergen - Os, Askøy, Fjell og Lindås - ble betraktet som en kollektivtrafikkregion. Men i denne modellen skulle Hordaland fylkeskommune ha hånd om pengesekken både for Bergen og resten av Hordaland, som i dag.

Et viktig argument for dette har vært at den ventete trafikkveksten som vil skape problemer i byområdet i årene som kommer, nettopp har sin opprinnelse i nabokommunene. Derfor er en satsing på kollektivtransporten mellom Bergen og omegnskommunene en viktig del av arbeidet med å løse trafikkproblemene i selve Bergen.

Modell med fremgang

— I fylkeskommunen har vi vært opptatt av å bygge ned grenser og bygge på partnerskap i stedet for å sette opp nye grenser. Jeg stiller meg uforstående til at man nå går inn for det rendyrkede byalternativet. Spørsmålet blir nå hvor man skal sette grensen mellom Bergen kommunes og fylkeskommunens ansvar for kollektivtrafikken, sier Gisle Handeland.

Også Arbeiderpartiets talsmann i samferdselssaker, Arne Jakobsen, er skuffet.

— Jeg er lei meg. Nå var vi i godt gjenge. Det samferdselsministeren faktisk gjør, er at hun rokker ved den eneste modellen for kollektivtrafikk i hele landet som har hatt fremgang det siste året. Og jeg er sannelig ikke sikker på om bergenspolitikerne har det beste perspektivet for det ansvaret de skal overta. La oss bare håpe at det ikke går ut over kundene. Dette er en skjebnetime for kollektivtrafikken i Bergen, sier Arne Jakobsen.

Nils Arild Johnsen ser det ikke slik:

— Vi har ønsket en modell der Bergen kommune har ansvar for kollektivtrafikken innenfor sine grenser. Men samtidig er vi opptatt av å få til et samordningsopplegg med nabokommunene, slik at de som tar buss over grensen ikke skal bli påført ulemper av noe slag, sier Nils Arild Johnsen,