JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.noVegregion Vest-Norge blir en av fem nye vegregioner i landet hvis vegdirektør Olav Søfteland får det som han ønsker. Vegdirektøren orienterte om de nye planene på et presseseminar i Ålesund i går. Åtte eller fem kontorer Valget står mellom åtte og fem nye vegregioner. Vegdirektøren sa ikke rett ut hva han foretrekker, men han hadde mye godt å si om løsningen med fem vegregioner.Den nye oppdelingen blir i så fall følgende: * Nord-Norge med Finnmark, Troms og Nordland.* Midt-Norge med Nord— og Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal.* Vest-Norge med Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.* Sør-Norge med Agder-fylkene, Telemark, Buskerud og Vestfold.* Øst-Norge med Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Jevn fordeling Vegdirektøren opplyste at denne fordelingen gir den jevnest mulige fordelingen mellom regionene, for eks. når det gjelder antall kommuner og pengeforbruk.Det høyeste forbruket i 2000 hadde region Vest-Norge med 2,5 milliarder kroner, mens region Nord-Norge hadde minst med så vidt under 2 milliarder.- Med en reduksjon fra dagens 19 til åtte eller fem vegkontorer blir det nok hard dragkamp om hvor de nye vegkontorene skal ligge, sier vegdirektør Olav Søfteland til Bergens Tidende.Det som er sikkert, er at hver regions nye vegkontor skal ligger der hvor det i dag finnes et vegkontor. I region Vest-Norge betyr det at valget står mellom Hermansverk, Bergen (Fyllingsdalen) og Stavanger. Sentralt på Vestlandet Selv om det ikke sies direkte, antydes det at Bergen med sin sentrale geografiske stilling i Vest-Norge er klar favoritt fremfor Stavanger.Det blir opp til Samferdselsdepartementet å avgjøre hvor vegkontorene skal plasseres. Det skjer etter at Stortinget i løpet av høsten eller vinteren har bestemt hvordan den nye organiseringen av Statens vegvesen skal se ut.Men om valget skulle falle på Bergen, betyr ikke det at vegsjefen i Hordaland, Ole Chr. Torpp, automatisk blir supervegsjef for Vestlandet. Den nye organiseringen av Statens vegvesen innebærer at 19 vegsjefstillinger blir fjernet, og at det utlyses åtte eller fem nye. Og da må dagens vegsjefer konkurrere om de nye jobbene.