Entreprenørskap har ikke noe sammenheng med sentrum. I de neste fire årene må vi stole på at den politiske ledelse forstår mer enn hva som har vært tilfellet hittil. Dette er ikke kritikk av den eksisterende politiske ledelse, men favner over alle som har hatt en politisk hånd i styringen av Bergen gjennom mange perioder.

Samtidig er det demotiverende når næringsrådet ikke klarer å kommunisere entreprenørskap uten å falle i «sentrumsfellen». Næringsrådet gjør mye nyttig for oss gründere, men i den lokale samfunnsdebatten overskygger «sentrumsfellen» de ellers gode budskap. Entreprenørskap handler ikke om å etablere en butikk eller pub på hjørnet av Vaskerelven. For oss gründere handler det om å forholde seg strategisk og helhetlig til å utvikle nye virksomheter med et langsiktig perspektiv, basert på sunn vekst og verdiskapning. Skal man hengi seg til metaforer, suser Trondheim og Stavanger næringsmessig av gårde i hver sin Ferrari. Bergen er som en gammel Lada, bygget og designet i kommunismens enfoldighet. Og service har den stakkars Ladaen aldri fått. De fleste girene, med unntak av fri og revers, har rustet og kilt seg fast.

Næringspolitikk er enkelt. God og troverdig næringspolitikk må ikke nødvendigvis forankres i vedtak. De syv kommunene i Gardermoen-regionen har alle utstedt serviceerklæringer myntet på nettopp nyetableringer av virksomheter. Kommunene garanterer at det skal ytes solid service til næringslivet om man etablerer seg i regionen. Dette er selvfølgelig motivasjonsfaktorer. I Bergen ligger vi fortsatt etter.

Hvem som fyller de politiske posisjonene etter valget, er for så vidt underordnet. Mitt inderlige ønske er at de som skal forvalte den politiske agenda setter næringsutvikling på dagsordenen, og stimulerer til entreprenørskap. Dette er politikk som kommunen økonomisk vil tjene på. Kommunen må derfor opptre mer velmenende og inkluderende i forhold til nye og eksisterende virksomheter. Da kan det bli kjekt å være gründer i Bergen.

Gunnar Heggernes, gründer, Amitec AS