Viser til innlegget «Bergen dumper i likestilling» av Bjørg Kårbø, hovedtillitsvalgt KFO — Bergen kommune, i BT 12.3.. Som vanlig har ikke KFO fått med seg hva som er realiteter, og skyter på feil part.

Norsk Kommuneforbund har ikke gått til brudd på lokale lønnsforhandlinger med Bergen kommune fordi medlemmer og mannsdominerte grupper innen teknisk sektor har fått for liten oppjustering av sin lønn. Tallmaterialet Kårbø viser til i sitt leserinnlegg er ikke korrekt og heller ikke bruddgrunnlaget.

Norsk Kommuneforbund forhandler for medlemmene sine og behandler dem likt uansett kjønn, men at Bergen kommune har langt igjen når det gjelder lønn og likestilling kan vi si oss enig i. Til slutt: som hovedtillitsvalgt burde Kårbø vite at når en forhandlingspart ikke har sluttført forhandlingene eller gått til brudd er taushetsplikt god forhandlingsskikk ...

LISE MIKKELSEN,

KONSERNTILLITSVALGT I BERGEN

NKF HORDALAND