Dette synes klart etter en egen høringsrunde om navnet menigheten som etableres i Bergen sentrum når Domkirken, Korskirken, Maria, Nykirken, Johannes og St. Jakob menigheter blir slått sammen til en ny og stor menighet med om lag 19.000 innbyggere fra nyttår.

Det endelige navnet skal vedtas i Bjørgvin bispedømmeråd tirsdag 11. desember, opplyser konsulent Kristian Skjeldal ved bispedømmekontoret til Bergens Tidende.

Entydig høring

Høringsrunden er svært entydig. Med unntak av Nykirkens menighetsråd, som ønsker at navnet skal være St. Sunniva, går alle høringsinstanser inn for navnet Bergen domkirke i ulike varianter.

Noen vil ha Bergen domkirke prestegjeld, andre Bergen domkirke menighet, mens noen vil ha Mariakirken, Nykirken og Johanneskirken med som undertitler i det endelige navnet. Et tredje navneforslag, Bergen indre by prestegjeld, har ikke fått noen oppslutning i det hele tatt.

Både presteskapet i sentrum og Statens navnekonsulenter, Vestlandet går inn for Bergen domkirke prestegjeld, mens Kirkelig fellesråd ønsker Bergen domkirke menighet.

Folkelig navn

— For oss har dette med det folkelige å gjøre. Å bruke begrepet prestegjeld eller sokn er nok det juridisk korrekt. Men vi synes likevel at det er begrepet menighet folk flest forstår og har et forhold til uten egne tolkningsbegreper, sier kirkeverge Gunnar Wik til Bergens Tidende.

— Ved å velge navnet Bergen domkirke menighet uttrykker man både at Domkirken er bispedømmets stiftskirke, og samtidig slår fast at dette er menigheten i Bergen indre by. I tillegg bør de tre andre kirkene i stormenigheten, Mariakirken, Nykirken og Johanneskirken med i logoen, sier han.

Vil ha St. Sunniva

August Rathke, som både sitter i det avtroppende menighetsrådet i Nykirken, og skal være med i det nye rådet, er overbevist om at St. Sunniva sokn er det rette navnet.

— St. Sunniva er Bergens skytshelgen og derfor et glimrende navn som forener historie og tradisjon med ønsket om å skape noe helt nytt, sier Rathke.

– Dette navnet knytter seg til legenden om den irske kongsdatteren St. Sunniva som kom til Selje omtrent samtidig som Kristendommen kom til Norge. Da Olav Kyrre grunnla Bergen, ble helgenskrinet hennes flyttet til Kristkirken på Holmen ved Bergenhus, der byens aller første kirke ble reist. Dessuten var det opprinnelige Bergen omtrent det samme området som den nye stormenigheten vil omfatte, sier han.