Egil Teige

Jeg hadde forhåndsbestilt drosje gjennom Bergen Taxi dagen før. Jeg bestilte en maxitaxi til kl. 07.15 (referansenummer DE11), ettersom vi var fem voksne med mye bagasje. Jeg regnet med at vi da skulle være ute i god tid, ettersom strekningen vi skulle tilbakelegge fra Svartediksveien til Jernbanestasjonen normalt tar ca. 5 minutter og toget skulle gå kl. 08.05 (norsk tid). Den elskverdige herren ved Bergen Taxi sa da jeg bestilte dagen før, at dersom man ikke hadde noen maxitaxi inne, ville man sende to biler!

Man sendte ingen biler!

Da klokken ble 07.25 ble vi en smule urolige og ringte taxisentralen for å purre på drosjen. Damen svarte: – Eg ha''kkje nokken inne for øyeblikket, men ska'' sende den første som blir ledig! Men det blir to biler, for nokken maxitaxi har vi ikkje!

Jeg gjorde oppmerksom på at bilen var forhåndsbestilt og at en forhåndsbestilling faktisk forutsetter at man har biler til disposisjon på det aktuelle tidspunkt. Damen bare gjentok at hun ikke hadde biler inne, men at hun håpet at det snart skulle bli en ledig. Jeg gjorde oppmerksom på at vi skulle nå et tog klokken åtte, og kom vi til å nå det?

— Det får vi håpe, sa damen og la på.

Minuttene gikk, nervøsiteten var til å ta og føle på, men endelig kom det en taxi. Fire av oss fem presset oss inn med alt vi hadde av pakkenelliker i bagasjerom, på fang og gulv, og håpet og ba om at drosje nummer to ville komme i tide til at vårt familiemedlem nummer fem også skulle nå toget.

I drosjen fortalte vår elskverdige sjåfør at han aldri hadde hørt om noen forhåndsbestilling. Han hadde befunnet seg på tur uti Fyllingsdalen, da han var blitt oppkalt av sentralen som sa at han måtte skynde seg til Svartediksveien, for der sto det «nokken som skulle med toget». Sjåføren fortalte videre at grunnen til at det var vansker med drosjene denne dagen, var at det hadde snødd dagen før og det var en temperatur på minus 4 grader.

— Men, sa jeg, gatene er brøytet og minus fire er normalt her i landet om vinteren - jeg kan dessuten ikke se at Bergens gater har unormalt sterk trafikk denne morgenen. Sjåføren svarte:

— Det er mange sjåfører på jobb i dag, men de synes det er så kaldt at de foretrekker å sitte inne et sted, fremfor å kjøre drosjer!

Rystet til margen nådde vi toget. Sjåføren fikk, urettferdig nok, ingen drikkepenger. Drosje nummer to kom like etter, medbringende familiemedlem nummer fem. Sånn sett sluttet alt bra.

Men: Hvorfor tar Bergen Taxi imot forhåndsbestillinger, hvis man ikke er i stand til å effektuere bestillingen?

Hvorfor tar Bergen Taxi imot forhåndsbestillinger, hvis man ikke vil effektuere bestillingen?

Er det systemet i Bergen Taxi som svikter? Er det menneskelig svikt i Bergen Taxi? Tar man imot bestillinger som man vet man ikke kan effektuere, bare for å være slemme mot sine kunder?

Og: Er det riktig at sjåførene foretrekker å sitte inne og varme seg når termometeret går under null, fremfor å betjene passasjerene? I så fall er det en skandale.

Uansett: Hvis dette er vanlig praksis i Bergen Taxi, lurer man sine kunder ved å gi dem en falsk trygghet.