JAN STEDJEjan.stedje@bt.no I alt tre tunneler og omlegging av stamvegen vil korte inn veiruten Oslo— Bergen med i alt syv kilometer, og fjerne den verste flaskehalsen mellom de to byene.

Dette går frem av Vegdirektoratet sin handlingsplan for stamvegene som ble lagt frem i dag.

Rask bygging I alt 430 millioner kroner skal brukes på E 16 gjennom Lærdalsdalen frem til 2005. Anleggsarbeidene kan komme i gang alt til høsten, og innen 2004 vil de elendige partiene av E 16 fra Seltun og østover til Voldum/Borgund stavkirke bli forvandlet til høy veistandard, fem kilometer kortere enn dagens kjerreveilignende stamveg. I årene 2004 og 2005 vil resten av stamvegen østover fra Steinklepp til Borgund, til krysset mellom E 16 og rv 52 mot Hemsedal, bli omlagt. Også her vil deler av veien bli lagt i tunnel og gi ytterligere to kilometer innkorting av stamveiruten mellom Bergen via Lærdalstunnelen til Oslo.

Også Bergen-Førde Vegdirektoratet foreslår også å sikre E 39 Bergen - Førde gjennom det rasfarlige partiet vest for Vadheim, med bygging av den 3,4 km lange Bogentunnelen til 160 millioner kroner. Tunnelen skal stå ferdig i 2004.

På samme tid skal E 39 Bergen-Ålesund bygges om for 110 millioner kroner i de dårligste partiene gjennom Stigedalen nord for Nordfjordeid, mot Folkestad på Sunnmøre. Denne strekningen er et mareritt for tungtrafikken.

Vegdirektoratet forslår de første bevilgningene til ny E 39 gjennom Hornindal; Kvivsvegen, i 2011, altså om ti år. Forkjemperne for Kvivsvegen kommer til å fremskynde byggingen gjennom bompenger.