I denne anledning omtaler Bergens Tidende Bergen Kinos tomtekjøp og strategier i artikkel 3. februar og i leder 4. februar. Noen forhold bør utdypes og kommenteres, ikke minst samlet kjøpesum for eiendommene som er betydelig lavere enn det BT skriver. Historikken bak tomtekjøpene er følgende: Bergen Kino kjøpte i 1997 Magnus Barfots gate 12 for 11,5 millioner kroner, ikke 19,5 millioner som BT skriver. Tallet 19,5 millioner er hentet fra Bergen Kinos åpningsbalanse i forbindelse med overgangen til aksjeselskapsformen i fjor, men reflekterer ikke den reelle kjøpesummen.

Den opprinnelige planen var å rive denne eiendommen og bygge nytt kinosenter med 5 saler.

Det forrige bygningsrådet påla imidlertid Bergen Kino å redusere omfanget av det planlagte nybygget, noe som ville medført at bygget kun ville få plass til tre kinosaler. Dette ville verken være nok til å dekke behovet eller gi noen som helst muligheter for fornuftig økonomisk drift.

Etter dette pågikk det samtaler med utbygger av Jonsvollskvartalet for å se på muligheten av å leie arealer som kunne brukes til kinoformål. Denne dialogen ga ikke resultater, og for å kunne realisere målsettingen om et moderne kinobygg i Magnus Barfots gate med god kapasitet, kjøpte Bergen Kino seksjonerte boliger i nabobygget Neumannsgate 11 i 2001. Dette vil kunne gi oss syv nye kinosaler og gode publikumsarealer.

I det siste har utbygger av Jonsvollskvartalet kommet tilbake med andre forutsetninger når det gjelder oppføring av kinosaler. Bergen Kino anser det selvsagt fornuftig å vurdere dette konseptet både kinoteknisk og økonomisk opp mot et byggeprosjekt i egen regi i Magnus Barfots gate/Neumannsgate. Med tanke på beliggenhet og dagens eiendomsmarked er det dessuten lite som tilsier at et eventuelt videresalg av eiendommene i Neumannsgate og Magnus Barfots gate vil innebære noen økonomisk risiko.

Både Magnus Barfots gate/Neumannsgate og Jonsvollskvartalet har sentral beliggenhet i forhold til Konsertpaleet og vil kunne sette Bergen Kino i stand til å oppfylle målsettingen om et bredt og godt kinotilbud også i fremtiden. At Bergen Kino har alternative steder i umiddelbar nærhet til Konsertpaleet å velge mellom, er ingen ulempe.

Av Harald Schjelderup, styreleder Bergen Kino