Øyvin Konglevoll

I generasjoner har bergensere kunnet ferdes her og tatt i øyesyn seilskuter, dampskip, lasteskip, Hurtigruter, Englandsbåter, Amerikabåter, cruiseskip og krigsskip.

Dette skal det nå visstnok bli slutt på. Særlig amerikanerne har presset på gjennom sjøfartsorganisasjonen IMO for å sikre havner med utenlandstrafikk mot mulig terror.

Når Bush og Blair treffes snakkes det om at terrorister ikke skal få ødelegge «our way of life». Nå er det «our way of life» som er truet.

Vågen og Bergen Havn er byens stolthet og en selvfølgelig del av byrommet, hvor vi alle har kunnet ferdes. På Skolten har man i generasjoner vinket velkommen eller farvel til kjære og kjente. Her har man samlet tusener til de store anledninger, som da «Venus» klappet til kai etter den store redningsdåden i Nordsjøen vinteren 1937. På solskinnsdager med utsikt til en speilblank Byfjord eller på ruskeværsdager når nordvesten slår mot kaifronten valfarter bergensere til ytterste del av Skolten for å komme i nærkontakt med havn, fjord og båtliv.

Er dette nå et avsluttet kapittel? Skal vi heller ikke få komme på nært hold av «Statsraad Lehmkuhl» eller andre seilskuter som måtte komme hit på et Cutty Sark-arrangement? Det må jo bli et ganske amputert arrangement.

Så trist og så unødvendig! Hva hjelper disse tiltakene mot?

Er det fra landsiden skip pleier bli angrepet? Har man ikke marine for i krigstid å angripe fra sjøsiden? Terrorhandlinger som er begått mot amerikanske krigsskip har etter det jeg har fått med meg foregått fra sjøsiden.

Hvordan skal man hindre dette? Forby båttrafikken inn og ut Vågen eller på Sandviksflaket og Puddefjorden når cruiseskip er på besøk?

Etter 11. september 2001 ble amerikanerne naturlig nok noe engstelige. Men av og til synes angsten å være noe overdrevet. I sommer var undertegnede med Bergen Brandkorps Musikkorps og spilte for passasjerene som skulle om bord i et cruiseskip på Dokken. Den gang ble uniformerte biler fra brannvesenet bedt om å parkere lengre unna skutesiden. Hvordan tør de å komme hit når de tror Bergen Brannvesen er en potensiell terroristorganisasjon?

Tenk om Bush & Co. hadde forsøkt å forstå og løse årsakene til noe av den terroren som snart gjør hele verden til en utrygg plass? Da kunne vi kanskje fortsatt spasere langs kaiene og de som foretrekker det, fortsatt fiske pale fra kaikanten.