Bergen kommune ber Statens vegvesen flytte det midlertidige busstoppet ved Bergen Gamle Rådhus så snart som mulig.

De store sprekkdannelsene ble oppdaget etter at busstoppet ble etablert. Det er ingen andre kjente endringer i området som kan ha ført til sprekkdannelsene.

— Vi må unngå at det oppstår uopprettelig skade på den fredete og for Bergen meget verdifulle bygningen, sier byråd Nils Arild Johnsen. Kommunen mener at det er meget sannsynlig at busstrafikken bidrar til å forsterke setningsskadene og sprekkdannelsene i bygningen.

Busstoppet ble flyttet fra Strandgaten på grunn av arbeidene som foregår der.

Statens vegvesen opplyser at det midlertidige busstoppet ble anlagt i samarbeid med kommunens planavdeling, og at Vegvesenet nå er i dialog med kommunen angående plasseringen av busstoppet.

FOTO: EIRIK BREKKE