Tre ganger i løpet av de siste årene har jeg blitt straffet av Bergen Parkeringsselskap fordi jeg angivelig har parkert på ulovlig plass. Dette til tross for at jeg etter beste evne har funnet en oppmerket P-plass når de (få) plassene som er reservert bevegelseshemmede var opptatt, og selvsagt lagt frem gyldig bevis i vinduet.

Siste gangen var utenfor Håkonshallen på kveldstid 8.10. (konsert inne). Der er avgiftsbelagt parkering i en rekke mot Festningskaien. I ene enden er avmerket noen(?) plasser for taxi, uten at jeg i regnværet og mørket var i stand til å se hvor mange. Tydeligvis ganske mange! Til min forundring skal altså slike plasser heller stå tomme en hel kveld, fremfor at vi som virkelig trenger å parkere nær et kulturarrangement kan benytte dem! Jeg så ikke en taxi der, verken før eller etter konserten! (Gebyret på ruten derimot var synlig nok!) Min skriftlige klage er kontant avvist.

At Parkeringsselskapets folk går rundt på kveldstid for å finne slike som meg og straffe oss, virker unektelig noe sært. Ikke hindret jeg trafikken, ikke hindret jeg noen taxi. Hvilket alternativ mener så disse gebyrkåte folkene finnes? Skal vi som ikke kan gå særlig langt, helst parkere i ByGarasjen og ta — ja, nettopp taxi - frem til kulturtilbudene? Eller skal jeg som kom ens ærend fra Karmøy for denne konserten bare kjøre hjem igjen og si jeg ikke har vært der? Bergen har veldig mange kvaliteter, men vennlighet mot bevegelseshemmede bilførere kan den ikke skryte av!

Av Nils Einar Helland Vormedal, Karmøy