Han kan ikke ha fått med seg at BT for en tid siden offentliggjorde en meningsmåling som viser at ca. halvparten av byens befolkning ønsker bybane. Og flere vil det bli etter hvert som det går opp for folk omfanget av problemene Bergen vil oppleve uten bybane.

Kanskje fungerer byen i dag så vidt uten et effektivt kollektivtrafikksystem. Men antall privatbiler øker stadig, om få år må vi regne med total propp på Danmarks plass, biler vil hope seg opp og stå fast i alle retninger. I denne proppen står ikke bare privatbilene og stanger, men også bussene og næringslivets biler. En må lide av total fantasimangel når en ikke forstår at en slik situasjon vil være til stor skade for produksjon, handel, offentlig virksomhet, for hele det pulserende liv som foregår i Bergen.

Bybanen med matebusser kan redde oss fra sammenbruddet i Bergens-trafikken.

Jeg vil minne om at den ikke bare skal gå fra sentrum til Nesttun, etter hvert skal den føres ut til alle bydeler. Den skal følge egen trasé og stoppes ikke av bilkøer, derfor vil den være punktlig. Planen er at den skal gå hvert 5. minutt i rushtiden, hvert 10. minutt ellers. Tenk på det, ikke før er det ene vognsettet gått så kommer det neste, og etter en kort og komfortabel reise er du fremme på holdeplassen din! Er det et stykke fra holdeplassen til der du bor, skal det stå en buss og vente for å kjøre deg videre. Og samtidig: I bykjernen blir det langt færre biler, mindre forurensning og støy, god plass til menneskene, kort sagt bedre trivsel. Det viser seg jo også at i alle byer på Bergens størrelse som har satset på bane, er det ingen som vil gå tilbake til bilkø-byen igjen.

Jeg oppfordrer privatbiltilhengerne og bybanemotstanderne til å sette seg bedre inn i bakgrunnen for bybaneplanene slik at de kan innse hva deres standpunkt vil føre med seg av problemer for Bergen. Les for eksempel debattinnleggene i BT til forfatter Gunnar Staalesen (26.8.) og arkitekt Helge Borgen (3.9.), begge bergensere med stor kunnskap om og omtanke for byen. Og stem på partiene som er sikre bybanetilhengere på valgdagen 15.9.

Honoria Bjerknes Hamre