For det var nettopp det jeg følte meg! Endelig, en BT-journalist som skriver om hvor kritisk viktig det er for denne byen at vi evner å være nyskapende og som samtidig skriver slik jeg selv ville gjort det. Fontenen inni meg sprengte på, fylte meg med håpets lys og gjorde meg lykkelig.

Trine Eilertsen skriver «Bergen er ikke kjent for å få til spesielt mye nyskapende i det hele tatt». Hun har så rett denne unge, nytilsatte politiske redaktøren at jeg lurer på om hun vet hvor rett hun har siden hun er så ung.

Men hvorfor sprenger fontenen inni meg når jeg leser om hvor ille det står til? Jo, for håpets lys tennes. Håpet om at det nå vil bli satt søkelys på nyskaping som kritisk suksessfaktor i kampen om kundenes gunst! Artikkelen gir signaler om at de med makt og innflytelse anerkjenner at en bys nyskapningsevne er avgjørende for å tiltrekke seg arbeidskraft og virksomheter. For ikke å snakke om hvor avgjørende nyskapningsevnen er for å beholde dem som allerede er her! For vi er en hel del mennesker i denne byen og regionen som synes arbeidsdagen kunne vært fylt av noen flere utfordringer og det er noen av oss som føler at de ikke får optimalisert sine evner og kunnskaper. Selvsagt kan man flytte til Oslo eller Stockholm, men har du hørt historiene om eksilbergenserne som hevder livet mangler mening utenfor byporten? Dessuten, jeg elsker Bergen! Jeg er flere generasjoner bergenser, kremmer og handelsmann og jeg bare må bo her!

De med makt og innflytelse synes nok selv de er nyskapende, endringsvillige og åpne for forandring. Næringslivslederen oppfatter nok seg selv og sin virksomhet som interessant og konkurransedyktig. Hadde de ikke gjort det, ville de søkt innspill og kunnskap i noen av de utallige kilder til kreativitet, nyskaping og innovasjon som faktisk finnes i Bergen. De gjør nok absolutt sitt beste, disse lederne. Men det er ikke lenger nok! Resultatene av den næringspolitikk og praksis som har vært ført de siste 20 årene er utflytting og avfolking av spennende prosjekter og mennesker, samt en image som en konserverende og endringsmotvillig by. Med andre ord: Bergen som innovativ og utfordrende arbeidsby suger!

Nyskaping krever en visjon. En visjon om hva du skal være i forhold til hva, for hvem og på hvilken måte. Nyskaping krever kunnskap. Kunnskap om din konkurransearena, om dine unike kompetanser, om dine kunders behov, om konkurrenter, om posisjonering, om merkevarebygging, om å spille det strategiske spillet som gjør deg i stand til å utmanøvrere fienden. Nyskaping krever metoder. Metoder som samler kunnskapen, som tar vare på den, som gjør den tilgjengelig og levende, som har plass til flere perspektiver, som kan etterprøves og kvalitetssikres, som kan endres. N y skaping krever lederskap. Et lederskap som har en åpen tilnærming til mangfold, til annerledeshet, som er utholdende, modig og tydelig. Nyskaping krever kapital. Kapital som skal gjøre det mulig å tenke, å eksperimentere, å utvikle, å feile, å lære og å videreutvikle.

Nyskaping krever alt dette! Hele tiden.

Bergen var Nordens største by frem til 1700-tallet og Norges største by frem til 1832 og siste gang Brann vant serien var i 1963. Derfra er det uklart. Jeg ber dem med makt og innflytelse tenke nytt om hvordan vi som by, som arbeidsliv og som individer kan utvikle vår nyskapningsevne. Slik at fontenens sprutende lysdans ikke slokner, men holder seg sterk og levende!

Av Kristine Drake, Drake Alliances, Bergen