Av landskapsarkitekt Endre Vik

Bergen har et konseptark som heter Store Lungegårdsvannet, og der kan alle verdige anlegg byen måtte mangle plasseres. Ikke for å forsvinne i dypet, men på utfylte steinmasser fra en tunnel gjennom Ulriken og fra et Fløyfjell-parkeringsanlegg som sist foreslått av Bergens næringsråd. Ideen er ikke ny, men et Brann Stadion aktualiserer den på ny. For det er ikke alene et Brann Stadion byen trenger. Det har den allerede.

En kan bygge et storstadion i Store Lungegårdsvannet. Et storstadion må også omfatte en friidrettsarena. La oss tenke oss at vi får arrangere et sommer-OL i Bergen. Vi er ikke aktuelle som arrangører av noe som helst uten baneanlegg som kan ta imot alle idrettsgrenene og et publikum, på en rasjonell og fornuftig måte.

Alle byens infrastrukturprogrammer for trafikkavvikling, service og hotellkapasitet tilsier at de store publikumsmagnetene må legges der kapasiteten er størst. Alt annet blir feilslått, skaper kaos og går fallitt.

Det er en jobb som må gjøres først, parkeringsanleggene i Fløyfjellet, som det allerede er et skrikende behov for, må komme først. Så Ulrikstunnellen. Når det er gjort, er en klar til å plassere et publikumsanlegg som kanskje kan komme opp i ca. 30.000 i sentrum, men ingen andre steder. Inntil da, er det eksisterende Brann Stadion mer enn godt nok. Gressbanen har i dag en standard som kan måle seg med de beste i landet, etter at Ingmar Johansen i sin formannstid fikk gjennomført en vedlikeholdsprosedyre som gjør den bedre for hver kamp. I dag er ikke Brann Stadion en myr, men en velstelt gressmatte som ikke lenger er et argument for å flytte banen til et annet sted. Det hører fortiden til.

Fotball er ikke alt, heller ikke i denne byen, men idrettene er viktige. La også friidretten få en sentrumsnær arena som kan gi plass til de virkelig store stevnene, slik at Bergen plasserer seg på kartet igjen. Baneanlegg der folk kan møtes er en forutsetning. Kast ikke bort tiden og pengene på et sekterisk publikum, men gi rom for breddeidrettene ved å skape fora der det er plass til alle og la Bergen bli en idrettsby igjen. Det kan vi klare ved å plassere anleggene i sentrum, og det er hva byen har behov for i dag. Så tvihold på pengene til vi kan gjøre dette skikkelig.