— I opplæringsloven står det klart at grunnskolen skal være gratis og at skolen skal holde elevene med lærebøker og annet undervisningsmateriell. Vi forutsetter at skolene holder loven. I fremtiden vil vi se nøyere etter at det blir gjort, sier utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde og ass. utdanningsdirektør Alf Pedersen til Bergens Tidende.

Informerte 105 skoleledere

Tips om stadig flere egenandeler i skolen, har fått Statens utdanningskontor i Hordaland til å reagere. I et møte med 105 skoleledere denne uken er det presisert hva som står i gjeldende lover. Et brev fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er og referert. Der står det at kommunen skal betale alle ekskursjoner.

Tar skolen elevene med på skitur, teaterforestilling eller museum, må kommunen betale heiskort, transport og billetter. Annen nødvendig transport i skoletiden, for eksempel til svømmehall og bibliotek, skal betales av kommunen.

— At gratisprinsippet etterleves, er noe av det vi vil føre mer tilsyn med heretter. Vi har tatt det opp i kontaktmøter, men vil nå formalisere det mer i vårt tilsyn, opplyser Kjellbjørg Lunde og Alf Pedersen.

Den nye skoleplanen forutsetter ekskursjoner.

Utdanningsdirektøren mener kommunene må sørge for at skolene har så gode rammevilkår at planen kan realiseres.

Leirskole

— Hva med leirskoleopphold?

— Statlig tilskudd skal medvirke til at leirskolen er gratis. Vi er glad for at Bergen kommune vil virkeliggjøre det. Et leirskoleopphold skal være frivillig og kommunen kan ta betalt for reise, kost og losji, opplyser Kjellbjørg Lunde og Alf Pedersen.

De kjenner til at foreldre i egenandel må betale fra noen hundre kroner til opp mot 2000 kroner for fem dager på leirskole. De setter liten pris på at foreldrene får en giro før avreise og ber klassene heller være kreative og få inn penger på forhånd. Kafé, utlodning eller andre opplegg i nærmiljøet anbefales. Lave egenandeler sikrer at alle kan være med.

Turer til utlandet

— Hva med turer til utlandet?

— Vi nedlegger ikke forbud, men er svært betenkt over en utvikling der det kreves opp mot 4000 kroner i egenandel. Det kan lett utelukke noen. Foreldre kan imidlertid arrangere tur utenom skoletiden. Er læreren med, vil vi stille oss spørrende til det, sier Kjellbjørg Lunde og Alf Pedersen.