• Politiet bør avslå Bergen Vaktvesens søknad om å kunne fortsette utleie av vakter, sier fagforeningsmannen Arild Hamre.

Helt siden 1998 har distriktssekretæren i Hotell— og restaurantarbeiderforbundet i Hordaland ført en ivrig kamp mot Bergen Vaktvesen. Målet hans er å få satt en stopper for selskapets utleie av dørvakter til byens restauranter.

- Utesteder uten kontroll

Etter BTs artikler om selskapet, har Hamre fått ny ammunisjon. Beleilig nok for Hamre så holder politiet nå på å behandle en søknad fra selskapet om å få fortsette å leie ut vakter.

— Politiet bør avslå den søknaden, sier han.

— Hvorfor?

— Politiet bør heller pålegge de utesteder som må bruke godkjente dørvakter å ansette folk selv, og ikke leie de inn fra Bergen Vaktvesen. Slik det er nå har ikke utestedene noen kontroll over hvem som jobber som dørvakter hos dem. Utestedene bør selv ha ansvar for dette arbeidet.

- Ikke tillit til Vaktvesenet

— Men å nekte et selskap tillatelse er svært alvorlig, og kan jo i ytterste konsekvens føre til at selskapet må legges ned? Hvorfor er det ikke nok at politiet kontrollerer ansatte og eventuelt inndrar godkjenningen til dem som er uskikket?

— Jeg har ikke den store tilliten til at Bergen Vaktvesen er i stand til å rydde opp.

— Hvorfor ikke?

— På grunn av måten selskapets ledelse opptrer på, sier han, og viser blant annet til artiklene i BT.

Forbundet ber også politiet om å revidere listen over hvilke utesteder som er pålagt å ha godkjente vakter. I dag er det 22 utesteder. Kriteriene for slike pålegg er blant annet politiets erfaring med stedene, hvor sentralt de ligger og alderssammensetningen blant klientellet.

— Hvorfor ber dere om dette?

— På grunn av mange henvendelser fra både gjester og ansatte om ting som foregår på en del steder, sier han. Hamre mener at det er utesteder som ikke har dette pålegget i dag, men som burde hatt det. Han refererer utsagn og noen ubekreftede rykter om navngitte steder som grunnlag.

Daglig leder og styreformann i Bergen Vaktvesen, Tor Arne Hammer, ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Arild Hamre.

— Jeg viser til høyesterettsadvokat John Christian Elden, som er vår talsmann, sier Hammer.

Elden sier til BT at det bør være uinteressant for utestedene og gjestene hvor dørvaktene er ansatt, så lenge vaktholdet er godt.

— Jeg synes uttalelsene fra Arild Hamre bærer mer preg av fagforeningsinteresser enn noe annet. Det er jo ikke kommet kritikk eller negative bemerkninger fra de utestedene som kjøper tjenester fra Bergen Vaktvesen, sier John Christian Elden, som for øvrig ønsker politiets kontroll av Bergen Vaktvesen velkommen.